Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Δεκεμβρίου 2016

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Δεκεμβρίου 2016
Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Δεκεμβρίου 2016
Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Νοεμβρίου 2016

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Νοεμβρίου 2016
Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 26ης Νοεμβρίου 2016

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 26ης Νοεμβρίου 2016
Ακολουθούν η περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .