Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Με την Αρ. Πρωτ. 543/34450 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1145/Β/2017) ορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία των «Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων»  με σκοπό να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την πιστοποίηση τους και να  απονεμηθεί  Ειδικό Σήμα.

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης, ή δυνατότητα εκπαίδευσης, ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

περισσότερα . . .

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δ.Ελλάδας-Ιονίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει, με θέμα την «Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Δήλωσης ΟΣΔΕ 2017».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/03/2017, ώρα 17:00-20:00, στο Αργοστόλι, στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Κτήριο Α.

Στόχοι της ημερίδας είναι:

-       H ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων και των Φορέων Α’ σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν τόσο κατά την υποβολή της Αίτησης όσο και κατά τους μετέπειτα ελέγχους της υπηρεσίας μας, έτσι ώστε να μειωθούν, όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα των πληρωμών τους.

περισσότερα . . .

Υλοποίηση προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2017 στις Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης έως 15 Μαΐου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΥΑ αρ.3714/110476/4-9-14 (AΔΑ:72Ω4Β-ΩΩΤ) και καλύπτει:

 • Εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια  ή άλλη ποικιλία.
 • Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειών φύτευσης
 • Επανεμβολιασμός  – Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση –  Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το  Αμπελουργικό μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

 

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

περισσότερα . . .

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Ευαγγελία Τρωϊάννου του Δημητρίου

Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2017 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την ΥΑ αρ.609/16822/14-2-17  οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  από 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ  27 ΜΑΡΤΙΟΥ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.minagric.grΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ > ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ (όταν δεν υπάρχει ήδη εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ γίνεται νέα εγγραφή).

περισσότερα . . .