«1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019

Η Απόφαση Τροποποίησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%99%CE%994653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%A89

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27-02-2019 έως και 05-03-2019

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΥΔ97ΛΕ-Χ29

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση περισσότερα . . .

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ακολουθούν η Ανακοίνωση, η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3,  καθώς και  η Περίληψη της 1ης Πρόσκλησης :

περισσότερα . . .