Καταληκτική Υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων 2016 για την Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 52/2261/9-1-17 έγγραφο,  είναι εκ νέου δυνατή η υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων έτους 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ  μέχρι και τις 15/1/2017 (καταληκτική προθεσμία βάσει του ΚΑΝ436/09).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26713 60575 & 60577, στο fax 2671023026 , καθώς & στο e-mail dnsi_agro_oik_ktin.kef@pin.gov.gr.

Εγκατάσταση νέων γεωργών (Υπομέτρο 6.1): Παράταση οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αρ.πρωτ.112298/45742/22-12-16 έγγραφο της ΔΑΟΠ  υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η 2η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», σύμφωνα με την οποία:

περισσότερα . . .

Παράταση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι  παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έως τις 31/12/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων  αποτελεί υποχρέωση των αμπελουργών που έχουν αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες πάνω από ένα στρέμμα και είναι ένα κριτήριο της συμμόρφωσης του καλλιεργητή που του εξασφαλίζει την δυνατότητα να συμμετέχει στα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα.

περισσότερα . . .

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Φωτεινάτου Α.

Εκδόθηκε η με ΑΔΑ 76Ε27ΛΕ-ΧΔ9 άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, η οποία είναι διαθέσιμη – δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω απόφαση λοιπά έγγραφα.

Παράταση στην υποβολή δήλωσης συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς,  ενημερώνει ότι, παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έως τις 22/12/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων  αποτελεί υποχρέωση των αμπελουργών που έχουν  αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες πάνω από ένα στρέμμα και είναι ένα κριτήριο της συμμόρφωσης του καλλιεργητή που του εξασφαλίζει την δυνατότητα να συμμετέχει στα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα.

περισσότερα . . .

Κυψέλες Διαχείμασης και Δράσεις Εξοπλισμός για τη Διευκόλυνση των Μετακινήσεων Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019 στο Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση-δήλωση (Υπόδειγμα 1) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας το αργότερο μέχρι τις 31-12-2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης εκτός των άλλων κριτηρίων θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31 Ιουλίου του κάθε ετήσιου προγράμματος.

περισσότερα . . .