Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» για το έτος αναφοράς 2017 (2η Πρόσκληση)».

Η Απόφαση  είναι δημοσιευμένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ  ΑΔΑ 755Σ7ΛΕ-ΓΟΣ

 

  περισσότερα . . .

Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας σταυλισμού

Για λεπτομέρειες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στα σχετικά με την εν λόγω άδεια αρχεία (.zip, ~ 2MB).

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .