ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 16/12/2016 έως 20/12/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 10/12/2016 έως 11/12/2016)

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 18/11/2016 έως 20/11/2016

Άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας κρέατος της «ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΘΩΜΑ ΙΩΒ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΑΕ», στη θέση Βουρλάκι Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΕΤΣ7ΛΕ-7ΔΟ

Ανακοίνωση (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 28/06/2016 έως 30/06/2016)

Ανακοίνωση (σχετικά με τη διεξαγωγή του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων, για την χορήγηση των αδειών των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), για τις ημερομηνίες 22/06/2016 και 23/6/2016)