Έκθεση επιθεώρησης που αφορά σε μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών “Πλυντήρια-Στεγνωτήρια αυτοεξυπηρέτησης πελατών με κερματοδέκτη” της εταιρείας “Άννα Τσιάμη-Ειρήνη Λεοντσίνη Ο.Ε.” με τον διακριτικό τίτλο “Μύρισε σαπούνι”, που εδρεύει στην οδό Νίκου Λευτεριώτη 12, στην πόλη της Κέρκυρας”, υπαγόμενης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’).

Έκθεση επιθεώρησης που αφορά σε δραστηριότητα “Κατασκευής τσαντών και παρόμοιων ειδών από παροπλισμένα πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών”, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε ισόγειο κτιρίου επί της οδού Ερωτόκριτου Μωραΐτη – αρ. 14 εντός της πόλης Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας, με φορέα εκμετάλλευσης την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “SALTY BAG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, υπαγόμενης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’).

Δημοσίευση απόφασης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας μονάδας χαμηλής όχλησης μετά από αλλαγή φορέα “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» από ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 031321584 σε «ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 800543752 & ΚΑΔ 46.71.13.16) που βρίσκεται στο Καλιγώνι Λευκάδας

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας εργαστηρίου «“ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» με την επωνυμία «ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» ΑΦΜ: 138564300 και ΚΑΔ 33.15.10.01 που βρίσκεται στο Περιγιάλι Νυδριού

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της « Μαρίας Λίβου & Υιός» με έδρα Τ. Κ. Πηγαδάκια Δ. Ε. Αλυκών Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΟΡΠ7ΛΕ-Μ55 περισσότερα . . .