Δημοσίευση απόφασης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας μονάδας χαμηλής όχλησης μετά από αλλαγή φορέα “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» από ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 031321584 σε «ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 800543752 & ΚΑΔ 46.71.13.16) που βρίσκεται στο Καλιγώνι Λευκάδας

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας εργαστηρίου «“ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» με την επωνυμία «ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» ΑΦΜ: 138564300 και ΚΑΔ 33.15.10.01 που βρίσκεται στο Περιγιάλι Νυδριού

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της « Μαρίας Λίβου & Υιός» με έδρα Τ. Κ. Πηγαδάκια Δ. Ε. Αλυκών Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΟΡΠ7ΛΕ-Μ55

Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ»με την επωνυμία «ΚΟΥΡΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΦΜ: 128460005 και ΚΑΔ 18.12.19.04 που βρίσκεται στην Λευκάδα στην οδό Ι. ΜΕΛΑ 66

Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» ΑΦΜ: 800792375 και ΚΑΔ 35.30.21.02 που βρίσκεται στην κεντρική οδό του Νυδριού