ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά τη ΔΙΑΜΟΝΗ 14 ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ 14 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ που θα συμμετέχουν στην αθλητική εκδήλωση «IONIAN 3×3 BALL»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΘ9Ε7ΛΕ-ΜΜ5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 64ΜΥ7ΛΕ-ΜΤΡ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟΥ στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της FESTA DEL CANALE

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 64ΓΔ7ΛΕ-Ν2Θ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ FESTA DEL CANALE στη Λευκάδα

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΦΨ57ΛΕ-9ΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟΥ στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της FESTA DEL CANALE στη Λευκάδα

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΞΞΟ7ΛΕ-ΓΛΡ

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2017) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού Προσωπικού Δακοκτονίας έτους 2017 στην Π.Ε. Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-06-2017 έως και 05-07-2017

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63ΒΡ7ΛΕ-ΕΣ1

Μπορείτε να κατεβάσετε την  Αίτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ κατά το έτος 2017

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω9Ι27ΛΕ-0Ω5

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠ7Λ7ΛΕ-ΡΩΠ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC001532706 2017-06-14