Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ για το έτος 2017 με προϋπολογισμό 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΘΡΡ7ΛΕ-1ΣΛ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006059394 2017-04-11

Η ορθή επανάληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006069756 2017-04-13

( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το άρθρο 7 «Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των Προσφορών»).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Δημοσίευση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € με το ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΘΕ7ΛΕ-ΘΘΡ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006016531 2017-04-04

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ για τον 7ο Πράσινο Ημιμαραθώνιο Λευκάδας

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω1ΡΤ7ΛΕ-ΚΑΚ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, της διαμονής 45 χορωδών για μία (1) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ 22 ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ 1 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, στην πόλη της Λευκάδας

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω2Χ27ΛΕ-ΓΑΓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΖΓΝ7ΛΕ-44Ι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αιτήσεων για τις ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Π.Ε. Λευκάδας, για το έτος 2017

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη των αδιάθετων αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017, έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

“ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ” ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Από το Νοέμβριο του  2016 και μέχρι σήμερα,  είτε από νέους προορισμούς του εξωτερικού είτε  από υφιστάμενους, ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των παρακάτω πρόσθετων πτήσεων προς τα Ιόνια Νησιά :

περισσότερα . . .