Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιανουάριο του 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Ιανουάριο του 2017, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  23- 2 -2017. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην  Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.

 

Πληρωμή διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων μηνός Δεκεμβρίου 2016 για τις Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων, για το μήνα Δεκέμβριο του 2016, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  2-2-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 26713 62703, κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ο πίνακας κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι δημοσιευμένος & διαθέσιμος στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΚΥΧ7ΛΕ-ΛΑ1.

Περισσότερες πληροφορίες, στη Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Μομφεράτου 30, 28100 Αργοστόλι, τηλ. 26713 62703.

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Αναμονές Ειδικευόμενων Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΤΗΛ.: 26710-38026

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνoς 0 1 κενή θέση
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0  2 κενές  θέσεις
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 κενές θέσεις
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 2 Aρχές  2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 Μέσα 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 1 κενή θέση

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-KY ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ” 

ΤΗΛ.: 26710-92605

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 ΣΕ

ΑΝΑΜΟΝΗ

 

ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 4 κενές θέσεις

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο που αφορά το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων, στο Δημόσιο Τομέα της υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 (Α΄205) προκηρύσσει, για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας και το Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Ληξουρίου, τις κάτωθι θέσεις εργασίας, για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών (12).

Α/Α Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
2 « ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3 « ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1
4 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
5 « ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
6 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4
7 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
8 « ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
9 Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
10 « ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
11 « ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
12 « ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
13 « ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
14 ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  – αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου – στην ιστοσελίδα www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από 12.12.2016 έως και 22.12.2016.

περισσότερα . . .

Ιατρικές ειδικότητες σε αναμονή για τα Νοσοκομεία του Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Ά.με.Α. για το έτος 2016 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλονιάς σας ενημερώνει ότι η ημερομηνία έναρξης  χορήγησης  Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2016,  ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2016 και λήξης η 31η  Ιανουαρίου  2017.

Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού), θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

περισσότερα . . .