Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2017 στον πρώην Δήμο Αργοστολίου

Κατόπιν υπογραφής της από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, δημοσιεύθηκε & διατίθεται η σχετική απόφαση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨ227ΛΕ-ΒΟ4.

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Με την Αρ. Πρωτ. 543/34450 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1145/Β/2017) ορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία των «Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων»  με σκοπό να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την πιστοποίηση τους και να  απονεμηθεί  Ειδικό Σήμα.

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης, ή δυνατότητα εκπαίδευσης, ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

περισσότερα . . .

Αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Για λεπτομέρειες & πληροφορίες, διατίθεται ο από 19/04 σχετικός πίνακας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2016 – 6ος κύκλος

Στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  προγράμματος  κουνουποκτονίας   στις  Περιφερειακές  Ενότητες  Κεφαλληνίας &  Ιθάκης,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  πρόγραμμα  ψεκασμών  έχει  ως  εξής :

 1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017, Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ & Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ  (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΛΟΥΡΔΑΣ)
  • ΤΡΙΤΗ 25/04/2017  Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΤΑΜΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ, ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ,  ΡΕΜΑ ΞΙ,  ΧΑΒΔΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΤΣΑ, ΛΙΒΑΔΙ, ΒΑΡΥΚΟ) 
  • ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017  Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ (ΣΑΜΗ- ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΖΕΡΒΑΤΗ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ)
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017  Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΕΩΝ & Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ (ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ,  ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017 ΒΑΘΥ, ΦΡΙΚΕΣ, ΜΑΡΜΑΚΑΣ, ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΧΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΙΟΝΙ

 

Οι  ψεκασμοί  αφορούν  κοινόχρηστους  χώρους  και  διενεργούνται  με  εγκεκριμένα  σκευάσματα.  Σε   περιοχές  που  απαιτούν  προστασία  χρησιμοποιείται  βιολογικό  σκεύασμα  που  δεν  έχει  επιπτώσεις  σε   ανθρώπους   και   ζώα.

Δεν  προβλέπονται  ψεκασμοί  σε  ιδιωτικούς  χώρους ( κατοικίες ). Στις  περιπτώσεις  αυτές  επιβάλλεται  η  λήψη  μέτρων  ατομικής  προστασίας,  η   εξάλειψη  εστιών  στάσιμων  νερών,  καθώς  και  ο  ψεκασμός  με  ιδιωτικά  μέσα  των  εστιών  ανάπτυξης  κουνουπιών.

περισσότερα . . .

Η ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΚΗ ΣΤΟΥΣ “TΙMES” – ΓΑΛΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Στην υψηλού κύρους Βρετανική εφημερίδα «ΤHE TIMES», με κυκλοφορία 400.000 φύλλα, δημοσιεύτηκαν την  18ην  Μαρτίου αφιέρωμα δύο ολόκληρων σελίδων (σαλόνι) για την Ιθάκη και την   19ην  Μαρτίου άρθρο για την Παλική και συγκεκριμένα την παραλία των Πετανών Κεφαλονιάς. 

Αυτά και πλειάδα άλλων δημοσιευμάτων που ήδη έχουν γίνει για τα Ιόνια Νησιά, αλλά και όσα θα ακολουθήσουν, εντάσσονται στις ενέργειες της Π.Ι.Ν,  για φιλοξενίες δημοσιογράφων και bloggers.

Εξ άλλου στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, επισκέπτεται την Κέρκυρα η δημοσιογράφος κα Pradal, από 27 Απριλίου έως 1 Μαΐου.

περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ για το έτος 2017 με προϋπολογισμό 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΘΡΡ7ΛΕ-1ΣΛ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006059394 2017-04-11

Η ορθή επανάληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006069756 2017-04-13

( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το άρθρο 7 «Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των Προσφορών»).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Δημοσίευση περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € με το ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΘΕ7ΛΕ-ΘΘΡ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006016531 2017-04-04

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ