ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κέρκυρας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότηταςτων χώρων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν., μέσω πάγιου κατ” αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Π.Ε. Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της ΔιεύθυνσηςΚτηνιατρικής Κέρκυρας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω5ΕΠ7ΛΕ-1ΡΨ περισσότερα . . .

Αριθμός και σειρά διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έως 31-12-2019