ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ περισσότερα . . .