Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 17/7/2018
Αρ. πρωτ. οικ 63737/12395
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών δαπάνης παράθεσης μπουφέ σε 150 χορωδούς, που θα περιλαμβάνει διάφορα σφολιατοειδή-ποικιλία κρεατικών , κρασιά , αναψυκτικά & γλυκά, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ),στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της ΠΕ Κέρκυρας με το Σωματείο με την επωνυμία ¨ΧΟΡΩΔΙΑ ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨, το οποίο θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο 8η Χορωδιακή Συνάντηση Βουνιατάδων Κέρκυρας με τη συμμετοχή πέντε χορωδιών από τη Ρουμανία, τη Λευκάδα, τη Λευκίμμη και τους Αργυράδες, στην πλατεία του χωριού στις 4 Αυγούστου 2018,σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών δαπάνης παράθεσης μπουφέ 200 ατόμων καλεσμένων χορευτικών και χορωδιακών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2.740,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ), το οποίο θα περιλαμβάνει ποικιλία κρεατικών, σφολιατοειδών, σαλάτες, φρούτα και παγωτά, στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της ΠΕ Κέρκυρας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ματθαίου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο Διήμερο Πολιτιστικό στον Άη Μαθιά στην πλατεία του χωριού στις 12 και 13 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού με τη διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧ. διαδικασία ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Δημοσίευση τευχών του διαγωνισμού ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η διακήρυξη διατίθεται μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm), με ΑΔΑΜ 18PROC003378781.

Επίσης, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα αρχεία επί του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με ΑA Συστήματος 73449.

Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισμού 196.500,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου: τμήμα α) προπονητικά αθλητικά υλικά και εξαρτήματα συνολικού προϋπολογισμού 9.828,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και τμήμα β) εξειδικευμένο αθλητικό υλικό αγωνιστικών προδιαγραφών, συνολικού προϋπολογισμού 9.981,38€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια της από 14-5-2018 προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και με τον Δήμο Κέρκυρας για την επισκευή – αντικατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του “Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου» για την ασφάλεια των αθλητών που συμμετέχουν στις προπονήσεις και στις αθλητικές εκδηλώσεις και ειδικά χιλιάδων στην αθλητική εκδήλωση«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα οκτακόσιων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (19.843,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: Ως προς το :τμήμα β) Ενοικίαση Ηχητικής Εγκατάστασης – φωτισμός, συνολικού προϋπολογισμού 280,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α., στα πλαίσια της από κοινού οργάνωσης- εκδήλωσης της ΠΕ Κέρκυρας με τον Εξωραϊστικό Προοδευτικό Σύλλογο Βραγκανιωτίκων, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την 7η Χορωδιακή Συνάντηση, στα Βραγκανιώτικα Κέρκυρας, την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 με καλεσμένες τις Χορωδίες ̈Ιωνία ̈ από τη Ν. Ιωνία Βόλου, ̈Άξιον Εστί ̈Αξιούπολης- Χορωδία Αργυράδων και τη χορωδία Φαιάκων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.