ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                               Ζάκυνθος 16 /3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23229/4414
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Ι.Μάργαρη,Δ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,2695360343περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Κέρκυρας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση) και την απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ έτους 2018 και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαβούλευσης και της εκτελεστικής επιτροπής Ιονίων Νήσων έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Π.Ε. Κέρκυρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης της ΠΕ Κέρκυρας με τον Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας «Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ».