Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» με τίτλο «Δράσεις Ενεργητικής Οδικής Ασφάλειας για τις Χερσαίες Μεταφορές» είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω28Γ7ΛΕ-Α4Ξ.

Επίσης, διατίθενται πρόσθετα & σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση αρχεία (σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου .zip).