Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη με ΑΔΑ: 6Λ157ΛΕ-Δ9Κ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.