ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                          Αρ πρωτ: οικ. 106083/20011
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 105574/19925/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ της ΛΕΩΝ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 10, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #500,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο κατάστημα που δραστηριοποιείται στην οδό Αναπαύσεως 10 Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι :
-στα ράφια του καταστήματος υπήρχαν προσυσκευασμένες φιάλες χυμού με την επωνυμία Jucee Apple blackcurrant ποσότητας 1,5 lt (16 τεμ. ) με ημ. λήξης Ιαν. 2018, αρ. παρτίδας L112 και ημ. λήξης Δεκέμβριος 2017 και αρ. παρτ. LO67 αντίστοιχα, χωρίς αναγραφή των ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα,
κατά παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 48, της υπ’ αριθμ. 91354/24.08.2017 Υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #500,00# €.

- Η -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μαργαρίτη