ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                        Αρ πρωτ: οικ. 106085/20012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 105573/19924/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ –ΖΥΘΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ της ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο κατάστημα που δραστηριοποιείται στην οδό Αναπαύσεως 10 Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι :
- στα ράφια του καταστήματος υπήρχαν προσυσκευασμένες φιάλες:
α) Πλαστικές φιάλες των τριών κιλών με την ένδειξη SYRUPMATIC FABBRI FRAGOLA τρία (3) τεμάχια με αριθμ. παρτ. LP186 ημ. λήξης 4/7/2019,
β) Πλαστικές φιάλες των τριών κιλών με την ένδειξη SYRUPMATIC FABBRI LIMONE ένα (1) τεμάχιο με αρ. παρτ. LP124, ημ. λήξης 3/5/2019,
χωρίς αναγραφή των ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, κατά παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 48, της υπ’ αριθμ. 91354/24.08.2017 Υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

- Η -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μαργαρίτη