Ημερομηνία: 11 ΜΑΪΟΥ 2018
Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –
Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018 θα πραγματοποιηθεί την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/05/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Σαμάρα 13,
Κέρκυρα – Τηλ. 2661362198 & 2661362300 – Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ναούμ
Γεώργιος & Σαμουργιαννάκη Αμαλία).

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.