Μηνιαία ενημερωτική e-έκδοση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Τεύχος: ΜΑΪΟΣ 2018

Για λήψη/αποθήκευση/εκτύπωση, άνοιγμα σε μορφή PDF.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.