Ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας και την ναυτιλιακή εταιρεία «ANEK LINES», πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12  Μαΐου επίσκεψη 50 πωλητώντουριστικώνπακέτωναπόΤουριστικάΓραφείατηςΙταλίας,  στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, αλλά και στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς και Αφάλες της Ιθάκης.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.