Ακολουθεί η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 506-27/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και εφαρμογή Έκτακτης Εντομοκτονίας στην Π.Ε. Κέρκυρας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.