Ακολουθούν η Ανακοίνωση, η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3,  καθώς και  η Περίληψη της 1ης Πρόσκλησης :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.