Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

  • Ιωάννης Φοντάνας, στον Πρωτογενή τομέα και στον τομέα Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών

 

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 28−2−2017.