Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

  • Αλέξανδρος Μιχαλάς, στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνική Μέριμνα, Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός και Απασχόληση)
  • Διονύσιος Στραβοράβδης, στον Τομέα Οικονομικών και Διοίκησης (Οικονομικά, Δημόσια Περιουσία, Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)
  • Διονύσιος Φώτιος Τσούκας, στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια, Βιοτεχνία, Περιβάλλον, Χωροταξία, συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα)
  • Ιωάννης Φοντάνας, στον Πρωτογενή Τομέα και Εξωστρέφεια, (Πρωτογενής Τομέας, Δίκτυα Περιφερειών, Διεθνείς Συνεργασίες, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας)

 

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31/8/2019.