Μέλη

Πρόεδρος: Χρήστος Μωραίτης του Γερασίμου
Αντιπρόεδρος: Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
Γραμματέας: Μπιάγκης Δημήτριος του Σπυρίδωνος

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών (ΑΝ.Α.Σ.Α.)»

 1. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
 2. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
 3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
 4. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
 5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
 6. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
 7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
 8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
 9. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
 10. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
 11. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
 12. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
 13. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
 14. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
 15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ- Σωτηρίου
 16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
 17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
 18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
 19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
 20. Νικολάος Ποταμίτης του Βαπτιστή
 21. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
 22. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
 23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

 1. Επικεφαλής : Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
 2. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
 3. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
 4. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
 5. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο»

 1. Επικεφαλής: Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
 2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

 1. Επικεφαλής: Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
 2. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
 3. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

 1. Επικεφαλής: Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
 2. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών»

 1. Επικεφαλής: Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο»

 1. Χαγιάννης Σπυρίδων (Καμπάνης)

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Επτανησίων Θέληση»

 1. Επικεφαλής: Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου

Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Ιονίου»

 1. Επικεφαλής: Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου