Μέλη

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελείται από:

Α. Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Φοντάνα

Β. Τους Δημάρχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:
1. τον Δήμαρχο Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο
2. τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Παύλο Κολοκοτσά
3. τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, κ. Αλέξανδρο Παρίση
4. τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή
5. τον Δήμαρχο Ιθάκης, κ. Διονύσιο Στανίτσα
6. τον Δήμαρχο Παξών, κ. Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο
7. τον Δήμαρχο Μεγανησίου, κ. Παύλο Δάγλα

Γ. Τους κάτωθι δημότες :
1. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟ, ΠΕ Λευκάδας
2. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΠΕ Λευκάδας
3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΡΜΟ, ΠΕ Λευκάδας
4. ΑΝΝΑ ΜΙΓΚΟΥ, ΠΕ Λευκάδας
5. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΆΙΛΑ, ΠΕ Λευκάδας, με αναπληρωματικό τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΨΩΜΑ, ΠΕ Λευκάδας
6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
7. ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
8. ΤΖΟΓΙΑ ΓΡΟΥΖΗ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
9. ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΜΠΟZΑ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
10. ΠΑΝΑΓΗ ΣΙΜΩΤΑ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης, με αναπληρωματικό τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ ΧΑΡΙΤΟ, ΠΕ Κεφαλονιάς & Ιθάκης
11. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΠΕ Κέρκυρας, με αναπληρωματικό τον ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΑΔΗ, ΠΕ Κέρκυρας
12. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΓΛΙΑ, ΠΕ Κέρκυρας, με αναπληρωματικό την ΑΝΝΑ ΓΟΥΣΗ, ΠΕ Κέρκυρας
13. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΛΗ, ΠΕ Κέρκυρας
14. ΦΑΝΗ ΔΗΜΟΝΗ, ΠΕ Κέρκυρας
15. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΖΕΡΒΟ, του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, ΠΕ Κέρκυρας
16. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΥΔΗ, ΠΕ Κέρκυρας
17. ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ Κέρκυρας
18. ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΙΤΙΚΑΡΗ, ΠΕ Κέρκυρας
19. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΓΟΥΡΟ, ΠΕ Κέρκυρας
20. ΜΑΡΚΟ ΨΑΡΡΑΚΗ, ΠΕ Κέρκυρας

Δ. Τους κάτωθι εκπροσώπους φορέων:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΡΕΝΤΑΝΟ, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Κέρκυρας με τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟ, Γεν. Γραμματέα, ως αναπληρωματικό μέλος
2. ΣΟΦΙΑ ΛΙΒΕΡΗ, μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας με τον ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟ, Πρόεδρο, ως αναπληρωματικό μέλος
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΖΙΔΗ, εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κέρκυρας, με τον ΝΙΚΟ ΡΑΜΜΟ ως αναπληρωματικό μέλος
4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΟΣΚΙΝΑ, Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας
5. ΝΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΟ, Πρόεδρο του ΤΕΕ – Τμήμα Κέρκυρας
6. ΣΠΥΡΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, με τον ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΡΑΛΗ, Ταμία, ως αναπληρωματικό μέλος
7. ΣΠΥΡΟ ΚΑΣΙΜΗ, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κέρκυρας
8. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟ, μέλος ΔΣ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, με την ΑΜΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΗ ως αναπληρωματικό μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΠΑ, Εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας
10. ΑΓΑΘΗ ΑΓΑΘΟΥ, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας, με τον ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΕΡΕΚΟ, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΑΣΚ ως αναπληρωματικό μέλος
11. ΣΠΥΡΟ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟ, εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, με τον ΦΩΤΗ ΚΙΤΣΟ ως αναπληρωματικό μέλος
12. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΑΔΗ, Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, με τον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΑΙΤΑ, Αντιπρόεδρο, ως αναπληρωματικό μέλος
13. ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΓΑΒΑΛΑ, Πρόεδρο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, με τον ΧΡΗΣΤΟ ΜΗΤΣΙΑΛΗ ως αναπληρωματικό μέλος
14. ΔΡΟΣΟ Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με τον ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΚΑΔΑ, Αντιπρόεδρο & μέλος του ΔΣ, ως
αναπληρωματικό μέλος
15. ΠΕΤΡΟ ΒΙΣΒΑΡΔΗ, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου
16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΒΟΥΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Πρόεδρο του Συλλόγου “Ζακυνθινός Όμιλος Μέριμνας Ζώων”
17. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ. ΛΙΒΑΝΗ, Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΤΕΕ/ΤΔΕ, με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δ. ΛΙΒΕΡΗ, Αντιπρόεδρο, ως αναπληρωματικό μέλος
18. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΙΤΣΟ του ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου
19. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΡΙΑΝΟ, Πρόεδρο του Οικοτουριστικού Δικτύου Επιχειρήσεων Ζακύνθου Έκο Ζάκυνθος
20. ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΚΑΤΟ, Πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Κεφαλονιάς – Ιθάκης
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δ. ΜΠΑΖΙΓΟ, Διευθυντή του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας
22. ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ, Μαέστρο της Χορωδίας & Μαντολινάτας Αργοστολίου
23. ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ, Πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «Υπερίων» με τον ΗΛΙΑ ΠΑΡΙΣΗ, Αντιπρόεδρο, ως
αναπληρωματικό μέλος
24. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης, με τον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Α. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟ, Πρ/νο Δ/νσης, ως αναπληρωματικό μέλος
25. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΑΦΛΑΜΠΑ, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου – Κινηματογράφου Ιθάκης “Ο Φόρκυς”
26. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟ, Εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας με τη ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΩΛΗ ως αναπληρωματικό μέλος
27. ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΟΥΡΤΗ, Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Λευκάδας με την ΑΝΝΑ ΧΛΩΡΟΥ, μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λευκάδας ως αναπληρωματικό μέλος
28. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΡΑΨΑ, Γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας με τον ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΒΑΔΑ ως αναπληρωματικό μέλος
29. ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας, με τον ΣΤΑΘΗ ΣΚΛΗΡΟ, Οικονομικό Επόπτη, ως αναπληρωματικό μέλος
30. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ -ΠΑΠΑΣΑΛΗ, Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής, ως αναπληρωματικό μέλος
31. ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ, Πρόεδρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ως αναπληρωτές τους Αντιπροέδρους τους Ιδρύματος Σωτήριο Σούλη, Ιωάννη Δραγώνα και Ιωάννη Πολίτη
32. ΕΥΓΕΝΙΟ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ, Πρόεδρο της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας