Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αποχέτευση Κυνοπιαστών, Δ.Ε. Αχιλλείων, Δ.Κέρκυρας» με περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ 2002258321)

Ανανέωση – τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο, του έργου/δραστηριότητας: « Υφιστάμενο Λατομείο σχιστολιθικών πλακών», στη θέση « ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΣ» Τ.Κ. Περίθειας ,Δ.Ε Θιναλίων, Δήμου Κέρκυρας, της Π.Ε Κέρκυρας, ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως προς το εμβαδόν του χώρου επέμβασης σε τελική έκταση 11,13 στρέμματα

Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε , στη θέση « Χαλικερή» Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης, Δημοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας:«Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΕ , στη θέση « Χαλικερή» Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ειρήνης, Δημοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς», Δήμου Αργοστολίου Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: « Ξενοδοχείο PARADISE», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1901030427.

Διαβίβαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο/δραστηριότητα: Υφιστάμενη τουριστική εγκατάσταση του ξενοδοχείου «APOSTOLATA», κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών, με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στη ρύθμιση του Ν.4495/2017,επί γηπέδου συνολικού εμβαδού 47.682,30 τ.μ. , μετά την αφαίρεση ζώνης παραλίας το εμβαδόν του γηπέδου είναι 45.238,08 τ.μ. στη θέση « Γρόδου», του Δήμου Κεφαλονιάς ,Π.Ε Κεφαλλονιάς ,φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε «(εμβαδόν γηπέδου 1.540,73 τ.μ.) με εκμεταλλεύτρια την εταιρεία « ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε »

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας «ΤΗΕ OLIVAR SUITES» , κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 301 κλινών, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 26.454,45 τ.μ. στη θέση Μεσογγή, Δ.Ε Μελιτειέων Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα διαχείρισης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε»

Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση Κάτω Κορακιάνας Άγιου Μάρκου, Δ.Ε. Φαιάκων Δ. Κέρκυρας», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1911206827

Διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητα : «Υφιστάμενο Ξενοδοχειακό συγκρότημα 3* αστέρων με το διακριτικό τίτλο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – HOTEL SAINT NIKOLAS, δυναμικότητας 135κλινών, σε οικόπεδο εμβαδού 21.557,32 τμ , στη θέση «ΚΑΝΤΙ» Γουβιών, Δ. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΝ/ΚΗ – ΤΟΥΡ/ΚΗ Α.Ε.».