Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου : “Mονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2,499 κ.μ. με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων της εταιρίας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ που θα εγκατασταθεί στη θέση Λαγκαδά (εντός 20Ε 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου της ΠΕ Κεφαλληνίας ” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2009377421 για γνωμοδότηση.

Μεγάλο Πράσινο Σημείο σε γήπεδο 8.427,93 m 2 στη θέση Αμπατιέλου – Καρύδη, εντός της περιοχής 4 της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αργοστολίου της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αργοστολίου

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 – 2021-2030.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ<< ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου : “Λιμένας Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας , Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δημοσιοποίηση για την ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 74.170,673τ.μ.» ιδιοκτησίας της εταιρείας “Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε”

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας: «Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας ΚΕ.ΤΕ.Κ. ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ Ο.Ε που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΑΚΑΣ » ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ στη Δημοτική Ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς

Δημοσιοποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου:« Επέκταση της λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας « THE OLIVAR SUITES», κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 301 κλινών, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 28.005,42 τ.μ. στη θέση Μεσογγή , Δ.Ε Μελιτειέων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα διαχείρισης την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α.Ε », που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2008355329.