Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρείας Χρυσός ‘Ηλιος με διακριτικό τίτλο “GOLDEN SUN” κατηγορίας 4* αστέρων, που αφορά την λειτουργική ενοποίηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων, εντός ενιαίου γηπέδου, συνολικού εμβαδού 20.053,10 τμ και συνολικής δυναμικότητας 289 κλινών , που βρίσκεται στη θέση <<Λούρος>>, στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου-Δ.Ε. Λαγανά-Δ.Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: <<Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., στη θέση , <<Έλαφος>> εκτός ορίων οικισμού Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς>>.

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: ̈Έργα εκσυγχρονισμού, επι- σκευής, βελτίωσης, συντήρησης των υφιστάμενων λιμενικών έργων πρόσβασης στη Νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος Στροφάδων Νήσων ̈.

Αποστολή προς δημοσιοποίηση φακέλου τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Κεφαλονιάς, σχετικά με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Διαβίβαση Φακέλου ανανέωσης της με Α.Π. 18306/200 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΠΙΝ και της με Α.Π. 14576/15 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Ανανέωσης – Τροποποίησης της (ΑΔΑ: 7ΝΔΓΟΡ1Φ-53Τ) σχετικά με την δραστηριότητα με επωνυμία « ALIKANAS BEACH HOTEL» Ξενοδοχείο 3*** δυναμικότητας 289 κλινών και φερόμενης ιδιοκτησίας « ΖΑΝΤΕ ΗΟΤΕΛΣ ΑΞΤΕΕ», σε γήπεδο έκτασης 9.671,90 Τ.Μ. στη θέση Αλυκανάς Αλυκών, Δήμου Ζακύνθου.

Διαβίβαση συμπληρωματικού φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των «Έργων επέκτασης – βελτίωσης (Προγραμματικό Σχέδιο) λιμένα Ζακύνθου».