Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.

Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και μετατόπιση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση <<Ακρωτήρι Άσπρο>> Νήσου Πεταλά, Ε- χινάδων Νήσων, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της εται- ρείας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.

Απόψεις επί της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Προστασία- Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης και Ανάδειξη Υγρότοπου μέσω της κατασκευής πεζοδρομίου παρά την οδό πρόσβασης στην Μαρίνα των Γουβιών».