ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» έκτασης <34.210,07m2 (υφιστάμενη) +54.580,40m2 (αιτούμενη) = 88.790,47m2>, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Γ.ΒΟΥΤΟΣ –ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στη θέση «Καρβουνόλακος – Βραχίωνας» Τ.Κ. ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ της Δ.Ε ΕΛΑΤΙΩΝ, του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε Ζακύνθου, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108607223, για γνωμοδότηση.

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών στη θέση ΒΔ της Νήσου Δρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, ΠΕ Κεφαλονιάς, επιφάνειας 15 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 146 τόνων, από μετεγκατάσταση τμήματος υφιστάμενης μονάδας στη θέση Βόρεια της Νήσου Καρλονήσι, με φορέα τη Νηρεύς Α.Ε.

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου : “Mονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2,499 κ.μ. με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων της εταιρίας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ που θα εγκατασταθεί στη θέση Λαγκαδά (εντός 20Ε 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου της ΠΕ Κεφαλληνίας ” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2009377421 για γνωμοδότηση.

Μεγάλο Πράσινο Σημείο σε γήπεδο 8.427,93 m 2 στη θέση Αμπατιέλου – Καρύδη, εντός της περιοχής 4 της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αργοστολίου της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αργοστολίου

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 – 2021-2030.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ<< ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου : “Λιμένας Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας , Περιφέρειας Ιονίων Νήσων