Απόφαση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 3896/1828/23-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου <<Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας>>, και της τροποποίησης της 28534/28-2-2019 Απόφασης μας με (ΑΔΑ :6ΠΚ8Ρ1Φ-10Φ), λόγω εγκατάστασης εξοπλισμού και λειτουργία σειραδιών κομποστοποιήσης βιοαποβλήτων για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την υλοποίηση της ΜΟΠΑΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΑΚΤΗ ΑΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΒΛΟΝΤΟΣ>> Δ.Δ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ -Δ.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρείας Χρυσός ‘Ηλιος με διακριτικό τίτλο “GOLDEN SUN” κατηγορίας 4* αστέρων, που αφορά την λειτουργική ενοποίηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων, εντός ενιαίου γηπέδου, συνολικού εμβαδού 20.053,10 τμ και συνολικής δυναμικότητας 289 κλινών , που βρίσκεται στη θέση <<Λούρος>>, στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου-Δ.Ε. Λαγανά-Δ.Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.