Διαβίβαση φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου ξενοδοχείου ̈SAN NIKOLAS RESORT HOTEL ̈, κλασικού τύπου 4**** αστέρων, δυναμικότητας 52 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 6783,41 τ.μ. στην θέση « Σκαλες» εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμού « Μικρού Γιαλού», Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Δ. ΒΡΕΤΤΟΣ – Σ. ΑΡΜΑΤΑ Ο.Ε.

Διαδικασία « Τροποποίηση – Παράταση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λευκάδας και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Διάθεσης των λυμάτων».

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΑΙΝΟΣ», του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και της Τροποποίησής της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ. Γ. ΓΠΙΝ» και της ανανέωσης τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 180937/14-09-2017 ΑΕΠΟ ΑΔΠΔΕ Ιονίου.

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου/δραστηριότητας: « Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων 3* (SIDARI GARDEN και SIDARI VILLAGE) σε όμορα γήπεδα, που αφορά σε αλλαγή κατηγορίας σε 4*, λειτουργική συ- νένωση με τίτλο ̈SIDARI PANORAMA HOTEL ̈, δυναμικότητας σε 364 κλίνες, σε γ’ηπεδο συνο- λικής έκτασης 25.610,46 τ.μ., στη Δ.Ε. Εσπερίων, Τ.Κ. Σιδαρίου Δήμος Κέρκυρας, Π.Ε. Περι- φέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα την εταιρεία «BOLENTACO ΛΙΜΙΤΕΔ Ε.Π.Ε.» , για γνωμοδότη- ση- δημοσιοποίηση.

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: « Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού κατα- λύματος EMELISSE 5* δυναμικότητας 140 κλινών, και των συνοδών έργων (μονάδας αφαλάτω- σης, γεώτρησης άντλησης νερού, ΕΕΛ), στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.

Διαδικασία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1666/703/03-04-2014 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί « ενιαίας μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στην θέση « Βαθύ Κασσιώπης» Δήμου Κέρκυρας, της Π.Ε. Κέρκυρας, της Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 25 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 540 τόνων της εταιρείας « ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.»

Διαδικασία Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: « Υφιστάμενη Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) – ΒΙΟΚΑ Λιαπάδων στη θέση « Γέφυρα», Δ.Κ. Λιαπάδων, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών του Δ. Κέρκυρας

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας υφιστάμενης οργανωμένης κατασκήνωσης (camping), τάξης Γ, δυναμικότητας 72 θέσεων (216 ατόμων), στη θέση «Αλυκές Κατασταρίου», του Δήμου Αλυκών του Νομού Ζακύνθου, ιδιοκτησίας Αγγελικής Πατρινού συζ. Διονυσίου.

Διαδικασία Ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των αποχετευτικών δικτύων των εξυπηρετούμενων περιοχών και του αγωγού διάθεσης χερσαίου – υποθαλάσσιου» του Δήμου Λευκίμης της κοινότητας Νεοχωρίου και του οικισμού Κάβου που βρίσκεται στη θέση «Ποταμιές» περιοχή Φοντάνα νήσου Κέρκυρας του Νομού Κέρκυρας.