Απόφαση ένταξης στο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας των ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ της Π.Ε. Λευκάδας για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΝΦΩ7ΛΕ-ΜΟΝ . . . αναλυτικά ⇒

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

 

ΑΔΑ

ΑΔΑΜ . . . αναλυτικά ⇒

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και Τεύχος Τροποποίησεων / Διορθώσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για τις ανάγκες στέγασης των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) του Νομού Λευκάδας

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 94ΞΑ7ΛΕ-ΗΙΚ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008487877 2021-04-19 . . . αναλυτικά ⇒

Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΞΨ7ΛΕ-2Λ0, με θέμα “Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ0Ψ7ΛΕ-Φ4Ο, με θέμα “Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη 2021, 2022, 2023»