ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ 14-10-2021

Πρόγραμμα διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 καθώς και ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων στις ειδικότητες των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 112/2012), της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης (Π.Δ. 115/2012) και της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (Π.Δ. 114/2012) και για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021.

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 12.10.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                 Αρ πρωτ: οικ.80584/13953
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόγραμμα διεξαγωγής του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σχετ. νομοθεσία:

  1. Ο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).
  2. Τα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α’ 197), 113/2012 (ΦΕΚ Α’ 198), 114/2012 (ΦΕΚ Α’ 199), 115/2012 (ΦΕΚ Α’ 200), 1/2013 (ΦΕΚ Α’ 3) και 108/2013 (ΦΕΚ Α’ 141).
  3. Οι Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013
. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (παραδοτέο 4.2.5) της Πράξης TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”»

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ζάκυνθος 08.10.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                     Αρ πρωτ:  οικ. 79481/13746
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών (CPV 30197643-5 και CPV 30192700-8) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης , μέχρι του ποσού των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης , μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) . . . αναλυτικά ⇒