ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021 στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνει την 2/ ΣΟΧ/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013». ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 56003/9759/20.07.2020 πράξη επιβολής προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος : 22-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αριθμ. Πρωτ.: οικ.57693/10042
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση αιτήσεως για ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

ΣΧΕΤ : Το άρθρο 5 της Υ.Α. . . . αναλυτικά ⇒