Ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν. μελών του (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν. καταλόγου Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

περισσότερα . . .

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 34η τουριστική έκθεση ‘Philoxenia’ στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε με περίπτερο  στην 34η τουριστική έκθεση ‘Philoxenia’ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 09 έως 11 Νοεμβρίου.

Παρά το γεγονός ότι κατά την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η έκθεση, δεν προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού για θερινούς τουριστικούς προορισμούς, εν τούτοις  η αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια  παρουσία άλλων γειτονικών και Μεσογειακών  Χωρών, αλλά και με τις  παράλληλες εκδηλώσεις και την έκθεση  ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού ‘hotelia’  που πραγματοποιούνται, η έκθεση παίρνει συνεχώς διαστάσεις ενός σημαντικού Forum. περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΤΜ7ΛΕ-54Τ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004010480 2018-11-15
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77657
περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ζάκυνθος 16.11.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                         Αρ πρωτ: οικ. 103761/19750
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. περισσότερα . . .