Το ιταλικό RAI3 για το Πάσχα στην Κέρκυρα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας την Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στην Ιταλία  «VIAGGIOXTE», θα βρίσκεται στην Κέρκυρα από 24 έως  30 Απριλίου, το Ιταλικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι RAI3, με την γνωστή σκηνοθέτιδα Rita De Francesco, προκειμένου να καλύψει το Κερκυραϊκό Πάσχα, αλλά και άλλες μοναδικές  φυσικές και πολιτιστικές πτυχές του νησιού. περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2019 με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 252.870,00€ (χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ και https://n.diavgeia.gov.gr/

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΨΣ7Α7ΛΕ-7Γ5

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :19PROC004751648

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00. περισσότερα . . .

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνος 0 1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 6 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1 ΜΕΣΑ 2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΑΝΑΜΟΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. περισσότερα . . .

Στον ιταλικό τύπο Κέρκυρα – Παξοί – Αντίπαξοι & Ζάκυνθος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την Ιταλία «VIAGGIOXTE»,  τον Μάρτιο και Απρίλιο φιλοξενήθηκαν σε μεγάλης κυκλοφορίας και τουριστικού ενδιαφέροντος περιοδικά, σημαντικά άρθρα για την Κέρκυρα, τους Παξούς και Αντιπάξους καθώς και την Ζάκυνθο, τα οποία σε συνδυασμό με άλλες παράλληλες δράσεις, κρατούν στην επικαιρότητα τα νησιά μας. περισσότερα . . .

Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών – Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΩΝ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019 (άρθρο118 Ν.4412/2016),συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»-1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

H απόφαση ειναι διαθέσιμη  στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%226%CE%998%CE%917%CE%9B%CE%95-%CE%98%CE%A7%CE%96%22&page=0 περισσότερα . . .