Μαζί με την Περιφερειάρχη!

Η Περιφερειάρχης με τον Μητροπολίτη Κεφαλονιάς Δημήτριο

Η Περιφερειάρχης στον Ι.Ν. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Η Περιφερειάρχης στην ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Περιφερειάρχης στην ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ