Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στραβοράβδης Διονύσιος του Παναγιώτη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αγγουράκη Σπυριδούλα-Σοφία του Δημητρίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μπάστας Διονύσιος του Παύλου

2. Αγγουράκη Σπυριδούλα-Σοφία του Δημητρίου

3. Βαλλιανάτος Ανδρόνικος του Σωτηρίου

4. Γρηγόρης Σταύρος του Γεωργίου

5. Κουρής Ευστάθιος – Σωτήριος του Σπυρίδωνος

6. Τσιλιμιδός Γεώργιος του Γερασίμου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καμπίτσης Θεόδωρος του Αναστασίου

2, Πεφάνη Σουσσάνα του Αγγέλου

3. Κουλούρης Ιωάννης του Ανδρέα

4 Κατωπόδη Λουκία του Αντωνίου

5. Σαλβάνος Αναστάσιος του Στεφάνου

6. Μεταλληνός Παναγιώτης (Τάκης) του Νικολάου.