Επιλογή Σελίδας

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Μιχαήλ Διαβάτης – Ενταλμένος Σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών

Μιχαήλ Διαβάτης – Ενταλμένος Σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών


Ιωάννης Ζήκος – Ενταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Παιδείας

Ιωάννης Ζήκος – Ενταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Παιδείας