Επιλογή Σελίδας

Βιομηχανία

Χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίων στην εταιρεία “ΠΕΡΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.”, με έδρα της εγκατάστασης αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου στην περιοχή “Κουλουμίτσα”, Τ.Κ. Αγραφών, Δ.Ε. Εσπερίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εμφιαλωμένου ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ στην «Βερύκιος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.», που βρίσκεται στην Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην «Βερύκιος Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.» στις 16-2-2022 και και έχει λάβει τον ΑΔΑ: ΩΧΔΝ7ΛΕ-08Ψ . Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε... Διαβάστε Περισσότερα