Δημοσιοποίηση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εμφιαλωμένου ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της «Υιοί Κωνσταντίνου Δερμάνη Ο.Ε.», που βρίσκεται στην Λευκάδα

Σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην «Υιοί Κωνσταντίνου Δερμάνη Ο.Ε.» στις 27-4-2021 και έχει λάβει τον ΑΔΑ: 6ΤΦΟ7ΛΕ-1Θ2.

περισσότερα . . .

Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΞΨ7ΛΕ-2Λ0, με θέμα “Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ0Ψ7ΛΕ-Φ4Ο, με θέμα “Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για έκδοση ΑΔΕΙΑΣ διανομής ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρείας «ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στη Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

Με την αριθ 21376/3691/22-3-2021 αίτηση της ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατατέθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στη Λυγιά του Δήμου Λευκάδας

περισσότερα . . .

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε. (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18281/4637/9-3-2021 αίτησή της προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.”, με ΑΦΜ 081937830/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται δια του νομίμου εκπροσώπου της, την έκδοση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα την περιοχή “Ποταμιανάτα” Δημοτικής Κοινότητας Πυλαρέων Δήμου Σάμης. . . . αναλυτικά ⇒

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για έκδοση ΑΔΕΙΑΣ διανομής ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΡΜΑΝΗ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην 8ης Μεραρχίας 8 στη Λευκάδα

Με την αριθ πρωτ.21379/3693/22-3-2021 αίτηση της «ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΡΜΑΝΗ Ο.Ε.» κατατέθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στη εταιρεία που βρίσκεται στην 8ης Μεραρχίας 8 στη Λευκάδα

περισσότερα . . .

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10042/2481/9-2-2021 αίτησή της προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η εταιρεία “Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, με ΑΦΜ 091203971/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται δια του νομίμου εκπροσώπου της, την ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα την περιοχή “Ποταμιανάτα” Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων του Δήμου Σάμης. . . . αναλυτικά ⇒