ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΥΑ ΑΡΙΘΜ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ Β 1306/16-9-2006)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ζάκυνθος 20 .12.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                             Αρ πρωτ: οικ. περισσότερα . . .

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΥΑ ΑΡΙΘΜ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ Β 1306/16-9-2006)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος 20 .12.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                Αρ πρωτ: οικ. περισσότερα . . .

Έκθεση επιθεώρησης που αφορά σε μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών “Πλυντήρια-Στεγνωτήρια αυτοεξυπηρέτησης πελατών με κερματοδέκτη” της εταιρείας “Άννα Τσιάμη-Ειρήνη Λεοντσίνη Ο.Ε.” με τον διακριτικό τίτλο “Μύρισε σαπούνι”, που εδρεύει στην οδό Νίκου Λευτεριώτη 12, στην πόλη της Κέρκυρας”, υπαγόμενης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’).

Έκθεση επιθεώρησης που αφορά σε δραστηριότητα “Κατασκευής τσαντών και παρόμοιων ειδών από παροπλισμένα πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών”, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε ισόγειο κτιρίου επί της οδού Ερωτόκριτου Μωραΐτη – αρ. 14 εντός της πόλης Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας, με φορέα εκμετάλλευσης την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “SALTY BAG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, υπαγόμενης στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’).

Δημοσίευση απόφασης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου