Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Λευκάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΣΟΧ 2/2022) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω : Πίνακας Προσληπτέων Πίνακας Κατάταξης   Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» πρ/σμού 750.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2015ΕΠ02200006, της Σ.Α.Ε.Π 022 του Π.Δ.Ε.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΟΥΕ7ΛΕ-ΕΞΘ  και στο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751170 2022-06-16 Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751511 2022-06-16 και ο Διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο... Διαβάστε Περισσότερα

Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ για χορήγηση άδειας ίδρυσης στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 69Θ87ΛΕ-ΗΑ5 Μπορείτε να κατεβάσετε : την Αίτηση σε μορφή doc και σε μορφή pdf τα απαιτούμενα... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή οικονομικών προσφορών για ΔΑΠΆΝΕΣ που αφορούν την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας με τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Λευκάδας “ΟΡΦΕΥΣ” των ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ για την 158η ΕΠΈΤΕΙΟ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΉΣΟΥ με την Ελλάδα, 21-05-2022 έως 18-06-2022

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010664235 2022-06-01 Διαβάστε Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2022) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) δύο (2) ατόμων, ενός ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ενός ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω: Πίνακας Διοριστέων Πίνακας Κατάταξης  ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Πίνακας Κατάταξης  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ... Διαβάστε Περισσότερα

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”

Στις 31-05-2022, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 41880_5954/31-05-2022) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), στην επιχείρηση «ΥΙΟΙ Β. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Ε.» ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα τη Λευκάδα, περιοχή οδός... Διαβάστε Περισσότερα