Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΕΓΘ7ΛΕ-2ΣΔ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή doc ή σε μορφή  pdf . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.4 και 6.3.1 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 645Π7ΛΕ-Ι8Ρ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC007994869 2021-01-12 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨΚΓ7ΛΕ-ΡΤΕ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007951828 2020-12-29 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΤΒ7ΛΕ-ΥΞ7 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2021

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Κ5Ξ7ΛΕ-Ρ49

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007793870 2020-12-08 . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.060.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΛΚΟ7ΛΕ-Σ7Ζ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007677452 2020-11-19

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 93846

  . . . αναλυτικά ⇒