ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Σύμφωνα με σχετικές Κυβερνητικές αποφάσεις, ΟΛΑ τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι κλειστά.

Τα ξενοδοχεία που παραμένουν ανοιχτά, σύμφωνα πάντα με Κυβερνητικές εντολές, είναι τα εξής:

  • ΚΕΡΚΥΡΑ => ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CAVALIERI» (Καποδιστρίου 4, Κέρκυρα)
  • ΛΕΥΚΑΔΑ => ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «BOSCHETTO HOTEL» (Πλατεία Τζεβελέκη, Λευκάδα)
  • ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ => ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «IONIAN PLAZA» (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι)
περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2020

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω31Ψ7ΛΕ-ΕΡΥ

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006411318 2020-03-11 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ενός (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προϋπολογισμού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63Δ17ΛΕ-ΟΡ3
περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ- ΧΟΡΤΑΤΩΝ- ΜΑΝΑΣΙ- ΝΙΚΟΛΗ ΕΩΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ λόγω του σεισμού της 17-11-2015», με συνολικό προϋπολογισμό 650.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛ5Λ7ΛΕ-ΒΘ0
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006306238 2020-02-18
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87671
περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 90ΛΞ7ΛΕ-4ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006302002  2020-02-17
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 87715
περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Καντίνα – Υπαίθριο parking»

Στις 23-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 95969_14786 (2019)/23-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €),

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Καντίνα»

Στις 20-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 107115_16467 (2019)/20-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ),

περισσότερα . . .

ΜΗ Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση “Εκμετάλλευσης Βυτιοφόρου Οχήματος μεταφοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων”

Με την αρ πρωτ. 114955_17751 (2019) /07-01-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Πρατήριο Καυσίμων»

Στις 07-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114939_17749 (2019)/07-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €),

περισσότερα . . .