Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Λευκάδας

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15) στην Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τίτλος «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» πρ/σμού  1.545.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της Π.Δ.Ε. – ΕΠΑ, (ΝΠ 222) με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 Περίληψη Διακήρυξης Διαθέσιμη μέσω συστήματος με ΑΔΑ... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση στοιχείων διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τίτλος «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού  831.762,85 € με το Φ.Π.Α., 2023ΝΠ42200000 (MIS: 5217033) (πρώην 2014ΕΠ52200002) του Ε.ΠΑ. – Π.Δ.Ε. Περίληψη Διακήρυξης Διαθέσιμη μέσω συστήματος με ΑΔΑ ΨΨ3Β7ΛΕ – ΜΗΑ... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης & φωτισμού στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την ΠΕ Λευκάδας

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή οικονομικής προσφοράς για δαπάνη υπηρεσιών ηχητικής  κάλυψης & φωτισμού στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας με τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Καρυάς Λευκάδας “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ”, της εκδήλωσης... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων στην Π.Ε. Λευκάδας το έτος 2024

Δείτε επί του θέματος: Τη με ΑΔΑ ΨΚΝ17ΛΕ-ΓΕΓ δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ. Τη με ΑΔΑΜ 24PROC015117120 δημοσίευση στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων.... Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση μέτρων πρόληψης προστασίας ζωικού κεφαλαίου κτηνοτρόφων προς ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Λευκάδας

Στα πλαίσια της βελτίωσης του επιπέδου ετοιμότητας και δράσης  για την προστασία των ζώντων ζώων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, συστήνεται οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να λάβουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης προκειμένου να προφυλάξουν το ζωικό τους... Διαβάστε Περισσότερα
Την προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της επισκευής των λιμένων Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού και Λυγιάς  στη Λευκάδα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της επισκευής των λιμένων Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού και Λυγιάς στη Λευκάδα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς λόγω... Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ κατακύρωσης των ΟΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΙΝΆΚΩΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ των ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ συμμετεχόντων της αριθμ. 30373/4549/05-04-2024 (ΑΔΑ:6ΙΑ37ΛΕ-Σ4Χ) προκήρυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τη χορήγηση είκοσι πέντε (25) νέων αδειών & θέσεων ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ ΠΩΛΗΤΉ και είκοσι πέντε (25) νέων αδειών & θέσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ΠΩΛΗΤΉ στην ΛΑΪΚΉ ΑΓΟΡΆ του Δήμου Λευκάδας.

Η Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΤΘ7ΛΕ-3ΟΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2024, Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

Δείτε την επί του θέματος σχετική δημοσίευση με ΑΔΑ 6ΚΩΡ7ΛΕ-98Λ. Επίσης, διατίθεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης.   Διαβάστε Περισσότερα