Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Συνοπτικής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” » προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 72ΣΜ7ΛΕ-0ΦΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003718568 2018-09-20

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση καφέ μπαρ

Στις 10-09-2018, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 7ΥΗ77ΛΕ-Τ9Φ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 1.160.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ1ΠΧ7ΛΕ-ΘΔΜ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003614006 2018-08-29
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 75768 περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 99.169,66 € με ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΣΜΦ7ΛΕ-Ο3Ο
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003610088 2018-08-28
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 75744 περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2018) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ (1) ενός ατόμου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας

Ο Πίνακας Κατάταξης είναι διαθέσιμος στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΤΥΖ7ΛΕ-Π4Ν περισσότερα . . .

Επιβολή διοικητικού ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., σε επιχείρηση καφέ μπαρ

Στις 21-08-2017, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΔΕΩ7ΛΕ-Ω63) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Διενέργεια μειοδοτικής ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗ, για τις ανάγκες αποθήκευσης φυτοφαρμάκων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 68ΩΣ7ΛΕ-ΡΨΖ
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τη Διακήρυξη περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2018) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1) ενός ατόμου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΒΑΥ7ΛΕ-6ΝΦ

Μπορείτε να κατεβάσετε:

περισσότερα . . .

“ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ” στις 11 Αυγούστου στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα

18-08-01_Afisa ErotokritosΤο Σωματείο Φίλων του Χορού και του Θεάτρου ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τον Δήμο Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας παρουσιάζει στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα, την χοροθεατρική παράσταση ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ του Βιτσέντζου Κορνάρου. περισσότερα . . .

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω0107ΛΕ-Σ1Λ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003477918 2018-07-25
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 62545
περισσότερα . . .