Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ενός ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Εκσκαφέα – Φορτωτή), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΠΞΗ7ΛΕ-ΞΤΓ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-04-2019 έως και 22-04-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε:

περισσότερα . . .

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μουσικών σχολείων Ιονίων Νήσων στις 4 και 5 Απριλίου 2019, στη Λευκάδα

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το Μουσικό Σχολείο Λευκάδας συνδιοργανώνουν την 1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Ιονίων Νήσων, με τη συμμετοχή 300 μαθητών και εκπαιδευτικών από τα Μουσικά Σχολεία Κέρκυρας, Ζακύνθου και Λευκάδας.

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΑΗ7ΛΕ-Μ55

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004656835 2019-03-21 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας, με προϋπολογιζόμενη συνολική αξία 15.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΙΤΠ7ΛΕ-ΑΧ5

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004565070 2019-03-05 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ στο γήπεδο ποδοσφαίρου της T.K. Κατούνης και παροχή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η Ανακοίνωση της Παράτασης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΖΝ37ΛΕ-1ΝΛ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα των Διευκρινήσεων:

Για να μεταβείτε στη Διακήρυξη πατήστε εδώ περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, για το έτος 2019 στην ΠΕ Λευκάδας», προϋπολογισμού 73.224,00 € συμπεριλ. ΦΠΑ 13%

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 65ΖΛ7ΛΕ-ΥΩ5
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004527583 2019-02-27
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 71136 περισσότερα . . .

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2019) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27-02-2019 έως και 05-03-2019

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΥΔ97ΛΕ-Χ29

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨ967ΛΕ-ΕΕΕ περισσότερα . . .