Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 19ης Noεμβρίου 2022, 34ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ. Απόφασης 202-34/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Λήψη απόφασης για την προσχώρηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω “ΔΙΑΣ PORTAL”. Aριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Noεμβρίου 2022, 33ης Συνεδρίασης 2022

Aκολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 193-33/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Αριθμ.Απόφασης 196-33/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 14η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Noεμβρίου 2022, 32ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 189-32/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτηση συνομολόγησης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο αίτημα να συναινέσει η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και να αποδεχτεί την αγωγή των εργαζομένων της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Οκτωβρίου 2022, 31ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 186-31/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Aριθμ.Απόφασης 187-31/2022  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 22ης Οκτωβρίου 2022, 30ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 179-30/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση σχετικά με την αντικατάσταση της συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το νέο ΠΣΕΚ ΙΝ. Αριθμ.Απόφασης 181-30-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 14ης Οκτωβρίου 2022, 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 177-29/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λύση, εκκαθάριση και ανάληψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 2ας Οκτωβρίου 2022, 28ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 168-28/2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1)Αντικατάσταση  του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Περιφερειακού Συμβούλου Σωτήρη Κουρή, λόγω... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Οκτωβρίου 2022, 27ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 163-27/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης και 18ης συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Αποφασης 164-27/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 11η Τροποποίηση Ετήσιου... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 12ης Σεπτεμβρίου 2022, 26ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 161-26/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 162-26/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και καθορισμός αμοιβής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Aυγούστου 2022, 25ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 154-25/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξασφάλιση στέγης στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό δημοσίων φορέων στα νησιά του Ιονίου. Αριθμ.Απόφασης 155-25/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για μηνιαία οικονομική ενίσχυση όλων των... Διαβάστε Περισσότερα