Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 22ης Αυγούστου 2023, 27ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 217-27/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024. Αριθμ.Απόφασης 218-27/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Αυγούστου 2023, 26ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 219-26/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας κατά 12 μήνες, οκτώ (8) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, βάσει της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 4ης Αυγούστου 2023, 24ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 201-24/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του συμφωνητικού παραχώρησης του ΑΒΚ286 ακίνητου (ΚΑΕΚ 240541864021/0/0) (6ο Δημοτικό Σχολείο Γαρίτσας-Κέρκυρας) κυριότητας ΕΤΑΔ ΑΕ προς την... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 3ης Αυγούστου 2023, 23ης Συνεδρίασης 2023

Aκολουθούν  η Περίληψη και οι  Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 188-23/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση επικαιροποιημένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού-αποζημίωσης για την Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εκτός... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Ioυλίου 2023, 22ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθεί η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 174-22/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντισεισμική & Αντικεραυνική προστασία σχολικών και άλλων δημόσιων υποδομών ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ- ΑΝΟΧΥΡΩΤΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Ioυνίου 2023, 21ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθoύν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 160-21/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : .: Έγκριση επιμέρους σταδίων: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχικών Ερευνών» της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 15ης Ioυνίου 2023, 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Aκολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 158-20/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 159-20/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση προγραμματικής  σύμβασης ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 12ης Ioυνίου 2023, 18ης Έκτακτης δια Περιφοράς Συνεδρίασης 2023

Ακολουθoύν  η Περίληψη και η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 157-18/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : : Εισήγηση για: α) Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 της Π.Ε. Ζακύνθου,  από το Δίκτυο Συνεργασίας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Mαϊου 2023, 17ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

AκολουΘούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 148-17/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 6η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 149-17/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 1η Τροποποίηση Προγραμματισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων... Διαβάστε Περισσότερα