Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 7ης Αυγούστου 2019, 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναβλήθηκε περισσότερα . . .