Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Σεπτεμβρίου 2019, 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 8ης Σεπτεμβρίου 2019, 16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 7ης Αυγούστου 2019, 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναβλήθηκε περισσότερα . . .