Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 16ης Ιουνίου 2024, 17ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. αποφ. 140-17/16-06-2024 Ορθή Επανάληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Προγραμματισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έτους 2024. Αρ. αποφ. 141-17/16-06-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 15ης Ιουνίου 2024, 16ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 131-16/15-06-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63-9/22-03-2024 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, ως προς την συμπλήρωση της παροχής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 26ης Μαϊου 2024, 15ης Συνεδρίασης 2024

Aκολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 117-15/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Μαϊου 2024, 14ης Συνεδρίασης 2024

Aκολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 107-14/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση σχετικά με την έγκριση για την πρόσληψη ανέργων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων, ηλικίας 55 άνω, της Δημόσιας Υπηρεσίας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 21ης Aπριλίου 2024, 13ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. αποφ. 97-13/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσιοποίηση και διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου επικαιροποιημένης στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 20ης Aπριλίου 2024, 12ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 90-12/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 17ης και 18ης συνεδριάσεων έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 31ης Mαρτίου 2024, 11ης Συνεδρίασης 2024

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 76-11/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CARETTA ISLAND 2** ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Mαρτίου 2024, 10ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 64-10/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Ζακύνθου και το σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ζακύνθου. Αριθμ.Απόφασης 65-10/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 22ης Mαρτίου 2024, 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 63-9/22-03-2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης: – για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ... Διαβάστε Περισσότερα