Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Μαρτίου 2023, 7ης Τακτικής Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 60-7/18-02-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Νέα πρωτότυπη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στον κόλπο Πετριτή – Καλυβιώτη – Αλυκές της Νότιας Κέρκυρας». Αριθ.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 6ης Μαρτίου 2023, 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 47-6/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Κατανομή και καθορισμός ή μη πρόσθετων προσόντων ανά κλάδο/ειδικότητα του τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023».... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 19ης Φεβρουαρίου 2023, 5ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 44-5/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάγκη ειδικής ρύθμισης για την υπόθεση «χάραξη παλιού αιγιαλού στην Ζάκυνθο» στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στην Βουλή «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Φεβρουαρίου 2023, 4ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 30-4/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης 31-4/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 9ης Φεβρουαρίου 2023, 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 27-3/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συγκεκριμένες εκθέσεις του προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφερειακών Ενοτήτων 2023 μέσω της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Ιανουαρίου 2023, 2ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη και οι  Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 14-2/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Aριθμ.Απόφασης 15-2/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός μέλους και του... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Ιανουαρίου 2023, 1ης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1-1/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Δεκεμβρίου 2022, 38ης Ειδικής Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 226-38/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2023 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα