Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Φεβρουαρίου 2024, 6ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 31-6/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση σχετικά με την έγκριση για την πρόσληψη ανέργων μέσω του προγράμματος  επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων, ηλικίας 55 άνω, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Iανουαρίου 2024, 5ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 21-05/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιθάκης». Αριθμ.Απόφασης 22-05/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε. Λευκάδας, για την συγκρότηση επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Iανουαρίου 2024, 4ης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 6-04/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης 7-04/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός ενός μέλους καθώς και του αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Κέντρου... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 19ης Iανουαρίου 2024, 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη &  οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 4-3/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφερειακών Ενοτήτων 2024 για παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.  Αριθμ.Απόφασης 5-3/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πρόταση... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 7ης Iανουαρίου 2024, 2ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 3-2/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 7ης Iανουαρίου 2024, 1ης Ειδικής Συνεδρίασης 2024

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1-1/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 2-1/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Δεκεμβρίου 2023, 34ης Ειδικής Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 270-34/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2024 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2024 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 11ης Δεκέμβρη 2023, 33ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθoύν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 268-33/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 269-33/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023 της Περιφέρειας Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 4ης Δεκέμβρη 2023, 32ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2023

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. αποφ. 258-32/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Αρ. αποφ. 259-32/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης... Διαβάστε Περισσότερα