Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 29ης Aπριλίου 2022, 13ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης 2022

Ακολουθoύν η Περίληψη και  η Απόφαση :

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 18ης Aπριλίου 2022, 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Φεβρουαρίου 2022, 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .