Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Δηλώσεις Συμμόρφωσης

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ του κ. ΤΌΛΙΑ ΘΕΌΔΩΡΟΥ, για το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο), που βρίσκεται στο τουριστικό κατάλυμα των κ. Τόλια Θεόδωρου και Χείλαρη Ηλία με διακριτικό τίτλο “NIKIANA BEACH CLUB”, στην ΝΙΚΙΆΝΑ Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ του ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπευθύνου επιχείρησης -καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) με διακριτικό τίτλο “ΝΗΣΙ”, στην Κεντρική Πλατεία Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ του ΔΡΊΒΑ ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ, υπευθύνου επιχείρησης -καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) με διακριτικό τίτλο “ΤΑΒΕΡΝΆΚΙ”, στην ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΓΊΟΥ ΜΗΝΆ Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης  Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΡΟΝΤΟΓΙΆΝΝΗ ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ, ιδιοκτήτη χώρου αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), που βρίσκεται στην περιοχή ΚΑΛΛΙΓΩΝΊΟΥ Δήμου Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την επωνυμία “CHICKEN BAR”, στην Λευκάδα σχετικά με Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ των ΧΕΊΛΑΡΗ ΗΛΊΑ, ΣΟΎΝΔΙΑ ΜΑΎΡΑ, ΤΌΛΙΑ ΘΕΌΔΩΡΟ σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα των τουριστικών καταλυμάτων τους

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Την Δήλωση Συμμόρφωσης Φωτογραφικό Υλικό   Διαβάστε Περισσότερα