ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1_2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1_2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ1_2022 . . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1,7 & 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ &ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΤΟΥ ΕΠ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2022. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (358,40€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Νο 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-05-2022 έως και 30-05-2022

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΟΠΖ7ΛΕ-9Ν9

Μπορείτε να κατεβάσετε:

. . . αναλυτικά ⇒

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2022 ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠ Νο17″ ΚΑΙ “ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή οικονομικών προσφορών για ΔΑΠΑΝΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ) που αφορούν την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Λευκάδας με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ” του “10ου ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, εντός της περιοχής Natura 2000, στις 21-05-2022