ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2022. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (358,40€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. . . . αναλυτικά ⇒

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης – Αποτελέσματα Προκήρυξης Σ.Ο.Χ.: 2/2022, Α.Π: 37829/8439/13/5/2022.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Σ.Ο.Χ.: 2/2022 κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο: Αποτελέσματα – Σ.Ο.Χ. Α.Π: 37829/8439/13/5/2022. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Για λεπτομέρειες, διατίθεται η σχετική ανακοίνωση με ΑΔΑ Ψ66Χ7ΛΕ-Χ5Δ, διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ .

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Κεφαλληνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Για λεπτομέρειες, διατίθεται η σχετική ανακοίνωση με ΑΔΑ 6ΠΤΣ7ΛΕ-576, διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ .

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

1 (AΠ:30880/6819/15.05.2022) 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 01/2022 (Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100, Ειδικότητα ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Δείτε σχετικά τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης υποψηφίων (.pdf, ~240KB).

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης } . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Το επί του θέματος σχετικό έχει δημοσιευθεί & διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΑΗ7ΛΕ-ΣΝΤ. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. των φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας.

Προκειμένου να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920, με την εκλογή τριών πολιτών ως μελών, μόνιμων κατοίκων Αργοστολίου, καταγόμενων ανά ενός από τις επαρχίες Κραναίας, Πάλλης και Σάμης,

περισσότερα . . .