Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) για τα έτη 2021, 2022 κα 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%»

Δείτε επί του θέματος:

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΞΨ7ΛΕ-2Λ0, με θέμα “Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ ΟΕ

Δείτε τη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ0Ψ7ΛΕ-Φ4Ο, με θέμα “Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.» με έδρα τα Ποταμιανάτα Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου Δήμου Σάμης Νομού Κεφαλληνίας”.

{ από το ΤΜ. . . . αναλυτικά ⇒

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 43.635,60€ . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας

Δείτε επί του θέματος:

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε. (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18281/4637/9-3-2021 αίτησή της προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Ο.Ε.”, με ΑΦΜ 081937830/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται δια του νομίμου εκπροσώπου της, την έκδοση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα την περιοχή “Ποταμιανάτα” Δημοτικής Κοινότητας Πυλαρέων Δήμου Σάμης. . . . αναλυτικά ⇒

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10042/2481/9-2-2021 αίτησή της προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η εταιρεία “Π. ΑΡΓ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, με ΑΦΜ 091203971/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται δια του νομίμου εκπροσώπου της, την ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα την περιοχή “Ποταμιανάτα” Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων του Δήμου Σάμης. . . . αναλυτικά ⇒

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 4
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου, τόσο για λόγους ευρείας δημοσιότητας του διαγωνισμού, όσο και στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. 4412/16, όπως και του άρθρου 5 § 5.2 εδ. γ.2 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 (ΦΕΚ-4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, πριν τη διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. . . . αναλυτικά ⇒