Επιλογή Σελίδας

Εκλογές

Καθορισμός ΕΚΛΟΓΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ στο Νομό ΛΕΥΚΆΔΟΣ για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ της 9ης Ιουνίου 2024

Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: την Απόφαση καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας   Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Όλα έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών Εκλογών» – Σε πλήρη εγρήγορση ο μηχανισμός της Π.Ε. Λευκάδας

Ανδρέας Κτενάς: «Όλα έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών Εκλογών» – Σε πλήρη εγρήγορση ο μηχανισμός της Π.Ε. Λευκάδας

Ολοκληρώθηκε σήμερα (6/10/2023) η τελική φάση της προετοιμασίας της εκλογικής διαδικασίας για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με τη διανομή του εκλογικού υλικού στα εκλογικά κέντρα και τους Δήμους. Όλες... Διαβάστε Περισσότερα
Π.Ε. Λευκάδας: 81 εκλογικά τμήματα για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές – Αλλαγές σε εκλογικά τμήματα της πόλης της Λευκάδας σε σχέση με τις Εθνικές Εκλογές

Π.Ε. Λευκάδας: 81 εκλογικά τμήματα για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές – Αλλαγές σε εκλογικά τμήματα της πόλης της Λευκάδας σε σχέση με τις Εθνικές Εκλογές

Ογδόντα ένα (81) εκλογικά τμήματα έχουν συσταθεί σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Ανδρέα Κτενά, για την διενέργεια των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και των τυχόν... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ Συνδυασμών υποψηφίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ Συνδυασμών υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που ανακηρύχθηκαν με την απόφαση 1131/2023... Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων ίδια κεφάλαια και το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοίκητών εκλογών του Οκτωβρίου 2023.

Διευκρινίσεις ως προς τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων ίδια κεφάλαια και το άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, ενόψει της διενέργειας των αυτοδιοίκητών εκλογών του Οκτωβρίου... Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός ΕΚΛΟΓΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ στο Νομό ΛΕΥΚΆΔΟΣ για τη διενέργεια των ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΚΛΟΓΏΝ της 8ης Οκτωβρίου καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023

Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω: την Απόφαση καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας   Διαβάστε Περισσότερα

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Δείτε τη δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Γ4Α46ΜΤΛ6-ΟΞΤ εγκύκλιο με αρ. 867, από το ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ συνδυασμών ΚΟΜΜΆΤΩΝ και συνασπισμών κομμάτων για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών ΕΚΛΟΓΏΝ της 25ης Ιουνίου 2023 – ΠΕ Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ συνδυασμών ΚΟΜΜΑΤΩΝ και συνασπισμών κομμάτων: Για την Εκλογική Περιφέρεια  ΛΕΥΚΑΔΑΣ Για το Ειδικό Εκλογικό Τμήμα ψηφοφορίας ΜΕΙΚΤΟ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΏΝ (Α’ Αθηνών, Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών και... Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός ΕΚΛΟΓΙΚΏΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ Ψηφοφορίας για την διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 – ΠΕ Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω: Απόφαση καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Απόφαση καθορισμού Ειδικού Εκλογικού Τμήματος και Καταστήματος Ψηφοφορίας ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΏΝ... Διαβάστε Περισσότερα