Επιλογή Σελίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ
Συνδυασμών υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που ανακηρύχθηκαν με την απόφαση 1131/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και την 1164/2023 διορθωτική αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που ανακηρύχθηκαν με την απόφαση 7/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου.