Επιλογή Σελίδας

Έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΑΞΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει απαιτούμενα έργα υποδομής προκειμένου να καταστεί το τουριστικό καταφύγιο στη Σπηλιά ασφαλές, λειτουργικό ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τους πιθανούς χρήστες αναδεικνύοντας και προστατεύοντας παράλληλα τα... Διαβάστε Περισσότερα

Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Π.Ι.Ν. με κωδικό ΟΠΣ 5008068

Τα υποέργα 1 (Δημιουργία Επικοινωνιακής Πλατφόρμας και Ανάπτυξη Περιεχομένου), 3 (Διαφημιστική Προβολή στο CNN), 4 (Διαφημιστική Προβολή στο TRAVEL CHANNEL), 5 (Προβολή της ΠΙΝ σε Διεθνείς Ψηφιακές Πλατφόρμες), 6 (Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων), 7 (Ενέργειες και Δράσεις... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΚΤΩ (08) ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

Εκδηλώσεις του έργου «AETHER» στη Ζάκυνθο και στον Τάραντα – Οι Φρουροί της Θάλασσας

Εκδηλώσεις του έργου «AETHER» στη Ζάκυνθο και στον Τάραντα Η μάχη κατά της ρύπανσης από τα πλαστικά αποκτά Ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από τις εκδηλώσεις με τίτλο «Οι Φρουροί της Θάλασσας». Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, οι πολίτες στον Τάραντα και στη Ζάκυνθο μπαίνουν στην... Διαβάστε Περισσότερα

«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044884

Η Πράξη «Αναδιαρρυθμίσεις και Αναμορφώσεις Κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου στον οίκο Πρόνοιας Λευκάδας» με κωδικό MIS 5044884 και συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ, εντάσσεται... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007988

Η Πράξη «Δράσεις Προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5007988 και συνολικό... Διαβάστε Περισσότερα

«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007986

Η Πράξη «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5007986 και συνολικό προϋπολογισμό 1.209.991,28 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του... Διαβάστε Περισσότερα

«ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951

Η Πράξη «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951 και συνολικού προϋπολογισμού 2.807.269,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις : 1. Την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. , το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις. Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα εκτείνεται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου μετώπου... Διαβάστε Περισσότερα