Επιλογή Σελίδας

Η Πράξη «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951 και συνολικού προϋπολογισμού 2.807.269,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΕΛΚΕ ΙΠ
  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΕΔΙΝ
  • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΤΕΕ/ΤΜ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΑΕΡΤΗΣ_Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

ΠΡΑΞΗ ΛΑΕΡΤΗΣ