Επιλογή Σελίδας

Ανοιχτά Δεδομένα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1η Τροποποίηση Απόφασης Ανοικτών Δεδομένων

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2011 σε μορφή doc και pdf

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012 σε μορφή doc και pdf

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013 σε μορφή doc και pdf

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014 σε μορφή doc και pdf

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015 σε μορφή doc και pdf

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 2011 σε μορφή xls και pdf

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 2012 σε μορφή xls και pdf

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 2013 σε μορφή xls και pdf

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 2014 σε μορφή xls και pdf

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 2015 σε μορφή xls και pdf

Κατάσταση αναμονής ειδικευομένων ιατρών

Κατάσταση αναμονής ειδικευομένων ιατρών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε μορφή doc και pdf

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων σε μορφή xlsx

Ανώνυμες εταιρίες


Απογεγραμμένες Ανώνυμες Εταιρίες  σε μορφή  xls και pdf

Εισηγήσεις Προγραμμάτων και Δράσεων Τουριστικής Προβολής


Πρόγραμμα τουριστικής προβολής σε μορφή xls