Ενημέρωση για θέματα αλιευτικής νομοθεσίας προς τους αλιείς Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Το Τμήμα Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, το οποίο εποπτεύει την αλιεία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, έχει διαπιστώσει για την αλιεία δολωμάτων, ότι αυτή, διενεργείται παραδοσιακά και σε μικρή κλίμακα από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς στην περιοχή μας. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι διενεργούν αλιεία δολωμάτων, ότι απαιτείται να προμηθευτούν «Άδεια Αλιείας Δολωμάτων», όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 109/2002 «Αλιεία Δολωμάτων»). περισσότερα . . .