Πληρωμή Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων ΠΕ Κέρκυρας για τον μήνα Ιούνιο 2018