Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Κέρκυρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Καινοτόμες μεθοδολογίες για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην πολιτική προστασία» της Πράξης «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of... Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΊΤΣΑΣ»

Η επί του θέματος πρόσκληση διατίθεται μέσω του καταλόγου Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 22PROC010140271. Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» της Π.Ε. Κέρκυρας

Η επί του θέματος πρόσκληση διατίθεται μέσω του καταλόγου Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 22PROC010139652.... Διαβάστε Περισσότερα

πρακτικό της επιτροπής που αφορά στην επιλογή του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΛΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ”

Δείτε τα επί του θέματος σχετικά αρχεία στη δ/νση https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-23_PALAIA_DIKASTIRIA.zip. { από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ } Διαβάστε Περισσότερα