Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Aποσπάσματα από το αριθμ.41/25-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 676-41/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 39oυ/14-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 677-41/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 40oυ/18-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.40/18-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 655-40/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 37oυ/11-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 656-40/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 38oυ/07-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.39/13-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 651-39/2023 ΠΕΡΙΛΙΨΗ: Έγκριση εκτέλεσης, κατάρτισης τευχών δημοπράτησης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου :  «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου στην... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.38/07-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 620-37/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας &... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.37/11-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 621-37/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 35oυ/04-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 622-37/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 36oυ/05-07-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.36/5-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 619-36/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ.αριθ.ΣΟΧ 1/2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.35/4-07-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 592-35/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 34oυ/28-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 593-35/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.34/28-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 564-34/28-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 32oυ/16-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ. Απόφασης: 565-34/28-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 33oυ/20-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.33/20-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 542-33/20-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 31oυ/13-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ. Απόφασης: 543-33/20-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.32/16-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 539-32/16-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπών παραλαβής και καλής εκτέλεσης προμηθειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής... Διαβάστε Περισσότερα