Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποσπάσματα από το αριθμ. 66/30-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1218-66/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνη που αφορά στην επιχορήγηση  των Αθλητικών Σωματείων της Περιφέρειας Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 65/29-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. απόφασης 1180-65/29-12-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 64oυ/23-12-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ. απόφασης 1181-65/29-12-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 64/23-12-2022 Πρακτικό Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1178-64/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2023  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 63/20-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1146-63/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 61oυ/13-12-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 1147-63/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 62oυ/15-12-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 62/15-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1139-62/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΒΚ286 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Aριθμ.Απόφασης 1140-62/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 61/13-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1114-61/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 60oυ/07-12-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 1115-61/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2023 στις... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 60/7-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1073-60/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 58oυ/29-11-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 1074-60/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 59oυ/01-12-2022 πρακτικού της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 59/1-12-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθoύν  η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1072-59/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικού 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 58/29-11-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1049-58/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 57oυ/22-11-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 1050-58/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 57oυ/23-11-2022 πρακτικού της Οικονομικής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 57/23-11-2022 ( Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης) Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 1048-57/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Κοινοποίηση Πρακτικού ΙΙ για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ... Διαβάστε Περισσότερα