Επιλογή Σελίδας

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, τους Αντιπεριφερειάρχες & τον Εκτελεστικό Γραμματέα.