ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Δείτε τα επί του θέματος σχετικά ενημερωτικά έντυπα:

1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΤΑΓΗΣ)

2. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΙΘΑΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΤΑΓΗΣ)

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης για το μήνα Ιούλιο του 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ του 2018, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Αυγούστου  2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην  Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.26713 . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας

Προκειμένου να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας για την τριετία 2018-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920, με την εκλογή τριών πολιτών ως μελών, μονίμων κατοίκων Αργοστολίου, καταγόμενων ανά ενός από τις επαρχίες Κραναίας, Πάλλης και Σάμης,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εκλεγεί ως μέλος του Δ.Σ . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Σας ενημερώνουμε ότι, η χορήγηση  Δελτίων Μετακίνησης  Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2017 έχει ξεκινήσει στις 26.10.2017 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Τα Δελτία Μετακίνησης  (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού)  θα χορηγούνται  από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι),  καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π . . . αναλυτικά ⇒

Χορήγηση αδειών τέλεσης αγώνων

Σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση αδειών τέλεσης αγώνων θα πραγματοποιείται εφεξής από την Δ/νση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι, τηλ.2671362704-701, fax:2671362712),κατόπιν αίτησης που θα υποβάλλεται από αναγνωρισμένη διοργανώτρια αρχή ή συμμετέχοντα στη διοργάνωση φορέα και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

-Έγκριση οικείας αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής

-Πρόγραμμα αγώνων

-Έγγραφα παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη, στα οποία να φαίνεται ότι η εκάστοτε εγκατάσταση  διαθέτει άδεια λειτουργίας και ο αριθμός αυτής. . . . αναλυτικά ⇒

Κενές θέσεις Φαρμακείων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατά την 31-05-2016

Οι κενές θέσεις φαρμακείων της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες για προβολή και λήψη από το ΔΙ@ΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68ΤΡ7ΛΕ-6Α9. . . . αναλυτικά ⇒

Από την Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

{ αρ. 11/19-02-2016 δελτίο τύπου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης }

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD), ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, ότι, ξεκινάει άμεσα η διανομή των προσφερομένων ειδών. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για θεώρηση των ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016

Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

περισσότερα . . .