Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Εκθέσεις Ελέγχου

“Έκθεση Αυτοψίας – Οριστική Έκθεση Ελέγχου κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε γήπεδο-οικόπεδο, ευρισκόμενου στη περιοχή “Σκάλωμα-Λάντζη” Τοπικής Κοινότητας Περίθειας, Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Ημερομηνία ελέγχου: 15-09-2023″.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

“Έκθεση Αυτοψίας – Οριστική Έκθεση Ελέγχου κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε οικόπεδο (δημοτικό χώρο) ευρισκόμενου στη θέση “Αλύπα” Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 01-09-2023″

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής έκθεσης έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο αποχετευτικό σύστημα τουριστικού καταλύματος με διακριτικό τίτλο “CAPITAL LUX”, ιδιοκτησίας του κ. STOJANOVIC GORAN ΤΟΥ JOVAN, στο ΠΕΡΙΓΙΆΛΙ Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής έκθεσης έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΉ ΤΆΦΡΟ (σούδα), στην ΛΥΓΙΆ Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), του κ. Φίλιππα Αθανασίου στην περιοχή Καλλιγωνίου Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο αποθήκευσης και διακίνησης χύδην υλικών (Οικοδομικών) και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), εκμετάλλευσης κ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ Σπυρίδωνα στην περιοχή Καλλιγωνίου Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή Καλλιγωνίου Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής έκθεσης έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση στο Κατάστημα “ SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.”, της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με την επωνυμία στην Λευκάδα

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αφορά στη δραστηριότητα Εργοστασίου Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνων, εκμεταλλεύσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΣΑΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (“ΕΛΣΑΠ Α.Ε.”), ευρισκόμενου στη θέση “Σχοίνερα” Τοπικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 04-07-2023

Έκθεση Ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Έκθεση ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ – ηχομέτρηση στο Κατάστημα-Οπωροπαντοπωλείο του κ. ΓΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΥ, στην Λευκάδα

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα