Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Εκθέσεις Ελέγχου

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ στον χώρο αποθήκευσης και διακίνησης χύδην υλικών (οικοδομικών) του ΑΣΠΡΟΓΈΡΑΚΑ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ που βρίσκεται στην περιοχή “ΦΥΣΣΕΣ” Καλλιγωνίου του Δήμου Λευκάδας

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΈΚΘΕΣΗ Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ιδιοκτησία του ΚΑΒΒΑΔΊΑ ΝΙΚΌΛΑΟΥ στην περιοχή ΚΆΜΠΟΣ Λευκάδας – ΛΗΘΆΡΙΑ Λευκάδας Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΠΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου κατόπιν της Α.Β.Μ Β22/29/15-03-224 Εισαγγελικής παραγγελίας σχετικά με υποβάθμιση περιβάλλοντος από ενέργειες προερχόμενες από το ξενοδοχείο «HOTEL MARELEN» στην περιοχή ‘Λούρος’ Καλαμάκι Ζακύνθου». ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ... Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Στενού Βλυχού (θέση «Λειβαδάκι»)

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση Αυτοψίας, η οποία επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κατόπιν έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε γήπεδο-οικόπεδο, ιδιοκτησίας Στραβοράβδη Βασιλείου του Σπυρίδωνος και Στραβοράβδη Δημητρίου-Γερασίμου του Σπυρίδωνος, ευρισκόμενου στην περιοχή Κοντοκαλίου (πλησίον της εισόδου της Μαρίνας Γουβιών), Τοπικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 21-03-2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών εντός του γηπέδου του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ-ΚΑ) Λευκάδας και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, στην περιοχή ¨ΑΛΥΚΈΣ¨Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την πιθανή υποβάθμιση- ρύπανση του υπεδάφους, σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου από φρεάτιο όμβριων υδάτων επί της οδού Φιλικών, πόλης Ζακύνθου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Έκθεση Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ για τον ΔΗΜΟ Λευκάδας σχετικά με επιχωματώσεις σε χώρο παλαιού ΛΑΤΟΜΕΊΟΥ στον ΒΟΥΡΝΙΚΆ Δήμου Λευκάδας

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΈΚΘΕΣΗ Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο μικρών ξύλινων κατασκευών (ΠΑΡΑΠΉΓΜΑΤΑ) στην περιοχή ΑΛΥΚΈΣ Λευκάδας Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα