Επίσκεψη του τηλεοπτικού συνεργείου Geus Tv – Television & Film Production από την Αυστρία στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο & Ιθάκη

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διαρκή στήριξη του τουριστικού ρεύματος από αγορές του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη,  του τηλεοπτικού συνεργείου «Geus Tv – Television & Film Production» από την Αυστρία, με εξαμελές συνεργείο. περισσότερα . . .

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 11 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ. : Οικ 50405/9583

ΠΡΟΣ:1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 11 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ. : Οικ 50411/9584

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

Επιτυχημένη η ειδική επίσκεψη της «Austrian Airlines» στην Ζάκυνθο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την αεροπορική εταιρεία «Austrian Airlines» και το Γραφείο του ΕΟΤ στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε ειδική πτήση – επίσκεψη, ειδικού σκοπού στη Ζάκυνθο στις 24 Μαΐου.

Στην πτήση συμμετείχαν η Δ/ντρια της «Austrian Airlines» κ. περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 04.06.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ πρωτ: οικ. 47795/9137
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. περισσότερα . . .

Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

«Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 320.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81477. περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζάκυνθος 31.05.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αρ πρωτ: οικ. περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος 17.05.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αρ πρωτ: οικ. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                      Ζάκυνθος, 13 Μαΐου 2019
Αρ. περισσότερα . . .

Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.