Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1.Το υπ΄αριθμ 33610/6487/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών& Υδραυλικών Έργων για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού και κυκλώματος παρακολούθησης στο κτίριο της οικίας Φώσκολου . περισσότερα . . .

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δυναμική προβολή της Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης σε τηλεοπτικά μέσα της Αυστρίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο τηλεοπτικών παραγωγών της Αυστρίας “GEUSTV – Television & FilmProduction”, την περασμένη Κυριακή 28/07/2019 προβλήθηκαν σε τουριστικού ενδιαφέροντος τηλεοπτικές εκπομπές δύο (2) βίντεο με περιεχόμενο τη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πρόκειται για το μεγάλης εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι “Oe24.TV”, στο οποίο προβλήθηκε βίντεο διάρκειας 20΄ (είκοσι λεπτών) στην ταξιδιωτική εκπομπή “BesserReisen” και στο “KRONE.TV – REISEN” διάρκειας 5΄ και 25΄΄ (πέντε λεπτά και εικοσιπέντε δευτερόλεπτα). περισσότερα . . .

Σημαντικό αφιέρωμα για Ζάκυνθο και Λευκάδα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ιταλίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας την Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων «VIAGGIOXTE», για την Ιταλία και κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης δημοσιογράφων σε Ζάκυνθο και Λευκάδα, στο έγκυρο περιοδικό «MARCOPOLO», φιλοξενείται αφιέρωμα 21 σελίδων για τα εν λόγω νησιά.

Η έκδοση του «MARCOPOLO» ανέρχεται πάνω από  120.000 αντίτυπα, εκτός  δε από την Ιταλία, κυκλοφορεί και στην Ιταλόφωνη Ελβετία. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζάκυνθος 31-7-2019
Αριθ. Πρωτ.: Οίκ. 66507/12409

Αριθμός Διακήρυξης: Οίκ. 66038/12345/30-7-2019

Περίληψη Διακήρυξης
Μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΔΑΖ » και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                 Αρ.  Πρωτ. περισσότερα . . .

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 60ΑΦ7ΛΕ-ΓΦΞ ( ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005367157 ( ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005366887 ( ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ. : Οικ 65413/12225
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και
ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ », της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

Π/Υ: 850.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83401

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6Η4ΣΛΕ-14Ξ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005309598

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005309814

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» προϋπολογισμού 30.132,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.