Συγκέντρωση προσφορών για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ΄αριθμ 19599/3866/12-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                       Ζάκυνθος 12/3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αριθ. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ.10.2018

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ης-10-2018 στην Ζάκυνθο, με διάρκεια σύμβασης έως την 26η-6-2019, ημερομηνία συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος:

  • Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  • Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
  •  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής
  •  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής

 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, έτους 2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε Ζακύνθου έτους 2019, προϋπολογισμού 43.735,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟX 1A/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

78ΟΚ7ΛΕ-00Π

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αριθμός και σειρά διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έως 31-12-2019

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 25.01.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ πρωτ: οικ. 6839/1215
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. περισσότερα . . .