Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ζάκυνθος 18.07.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                        Αρ πρωτ: οικ. 64006/12448
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ». περισσότερα . . .

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 17/7/2018
Αρ. πρωτ. οικ 63737/12395
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Ζάκυνθος 11.07.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                         Αρ πρωτ: οικ. 61755/12074
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ζάκυνθος 04.06.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             Αρ πρωτ: οικ. 59329/11605
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 49482/9678/08.06.2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου : περισσότερα . . .

Δημοσιεύματα στον Γερμανικό Τύπο για τη Ζάκυνθο

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τον περασμένο Απρίλη, στο Αμβούργο, συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο  ΕΟΤ Γερμανίας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την αεροπορική εταιρεία «Condor» και το αεροδρόμιο του Αμβούργου, επιτυχημένη συνάντηση εργασίας – Workshop, με συμμετοχή 105 Τουριστικών Γραφείων της Βόρειας Γερμανίας. Στόχος της συνάντησης αυτής, ήταν η ενίσχυση της νέας γραμμής της «Condor»  Αμβούργο – Ζάκυνθος-Αμβούργο, από 29 Απριλίου έως  28 Οκτωβρίου 2018. περισσότερα . . .

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση :21ης Μαΐου
Ταχ. Κώδικας :29100
Fax :26953 60495
Τηλ. :26953 60387 – 2695360496
Πληροφορίες : Μ. Σούλη, Α. Καμπάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζάκυνθος 21.06.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    Αρ πρωτ: οικ. 54954/10784
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 49482/9678/08.06.2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου : περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συντήρηση 60 κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθμ 26-3/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2..Το υπ΄αριθμ 30016/5778/4-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου για την έγκριση δαπάνης εργασιών συντήρησης 60 κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου και την αποξήλωση μιάς παλαιάς και τοποθέτησης νέας κλιματιστικής στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών ΠΕ Ζακύνθου.
3. Την από 51152/9993/11-6-2018,ΑΔΑ ΩΙΥΘ7ΛΕ-ΨΛΞ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 0851.00.001, ποσού 1860,00€.
4.Την υπ΄αριθμ 482-26/5-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εξήντα(60) κλιματιστικών μονάδων . περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων ΠΕ Ζακύνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθμ 26-3/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Προγράμματος προμηθειών έτους 2018 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2.Το υπ΄αριθμ 41493/8251/14-5-2018 έγγραφο του Tμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών ΄Εργων Π.Ε Ζακύνθου για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων .
3.Την υπ΄αριθμ 419-23/16-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και η ,αποξήλωση και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων.
4.Την από 45670/9071/24-5-2018 ,ΑΔΑ ΨΨ6Τ7ΛΕ-Ν31,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 01712.00.001, ποσού 1000,00€.
5.Την από 45668/9070/24-5-2018 ,ΑΔΑ Ω5ΔΦ7ΛΕ-23Ο,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 085100.001, ποσού 124,00€.
6.Την από 51153/9994/6-6-2018 ,ΑΔΑ 6Φ267ΛΕ-Τ5Υ,Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ,ΚΑΕ 085100.001, ποσού 124,00€.
7.Την υπ΄αριθμ 41893/8370/4-6-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την αποξήλωση παλαιάς και τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. περισσότερα . . .

Επαναληπτικός Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου

Επαναληπτικός Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων έτους 2018. , Π/Υ: 24.995,01€ (με το Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.
Η Περίληψη Διακήρυξης και η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ : 78ΛΡ7ΛΕ-ΟΘΡ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003231799. περισσότερα . . .