ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση
διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (3)_signed περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (2)_signed περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΙΜ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΒΟΥΤΟΣ περισσότερα . . .

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά
Σωματεία, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  περισσότερα . . .

Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

Περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ATT00005 περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Διαγράμμιση –Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Ζάκυνθος, 29 Αυγούστου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                Αρ. περισσότερα . . .