Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

 

ΑΔΑ

ΑΔΑΜ . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός έργου : Καταπολέμηση Κουνουπιών στην ΠΕ Ζακύνθου για το έτος 2021 με προϋπολογισμό 20.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ΄αριθμ 213-24/2020 ΑΔΑ ΨΦ1ΛΕ-7ΛΕ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , σχετικά με την έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
2. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Μάργαρη Τηλ: 2695360337

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1. . . . αναλυτικά ⇒

Προκήρυξη έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟIΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟIΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Π/Υ: 8.800.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 115702

Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΕ2Ο7ΛΕ-6ΔΣ

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008239671 2021-03-05

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο Σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008239340 2021-03-05

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την ιχνηλάτηση του Covid-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου

Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την ιχνηλάτηση του Covid-19 στην  Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. ΠΕ Ζακύνθου

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

  Ζάκυνθος   5    Μαρτίου 2021  
   
Αρ. Πρωτ.  :  Οικ 17255/2947
Ταχ. Δ/νση :       Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας:   29100 Ζάκυνθος

Πληροφορίες :  Αγγελική Βούλτσου

Τηλέφωνο :  26953-60379

E-mail : voultsou@pin.gov.gr

. . . αναλυτικά ⇒

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ COVID

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ COVID

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ COVID . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ,  Π/Υ: 74.000,00 € ( με το Φ.Π.Α.)».

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ,  Π/Υ: 74.000,00 € ( με το Φ.Π.Α.)».

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23  Φεβρουαρίου  2021   και  ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒