Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΕ Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 ΜΕ ΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10-6-2021) ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η_Υ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5041432 και ΚΕ : 2019ΕΠ32260006.

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου:«ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ’ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ’ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018». Π/Υ:... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ (ΜΕ ΑΔΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ (ΜΕ... Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Τηλεκατάρτισης» (αρ. Διακήρυξης 01/2023)

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Τηλεκατάρτισης» (αρ. Διακήρυξης 01/2023)   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ... Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου, ΠΕ Ζακύνθου

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  κάτω των ορίων  με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία  Πράσινου Σημείου στην περιοχή αεροδρομίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελοκήπων, του Δήμου Ζακύνθου» στο πλαίσιο της Πράξης ... Διαβάστε Περισσότερα