Επιλογή Σελίδας

Διαβουλεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6000921 και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας «ΔΟΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Άμεση εκτέλεση των εργασιών προστασίας από διάβρωση της ακτής στην παραλία πλησίον του οικισμού Αρίλλα, στην κοινότητα Αφιώνος της Δ.Ε Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6 Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5010951».

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “WASTE RREACT” ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INTERREG IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2023 ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης *«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)»* με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) *5161496*, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές... Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 2 του Υποέργου 10 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του... Διαβάστε Περισσότερα

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 10 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου 10... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5010951.

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποέργου 9 της... Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΜΠΕ) του 1^ου Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ_signed 2. ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ (CORINE LAND COVER)_signed 3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_signed 4. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ_signed SMPE_PPA_PIN Ανοικτή διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών... Διαβάστε Περισσότερα