Επιλογή Σελίδας

Διαβουλεύσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης *«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΙΝ)»* με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) *5161496*, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές... Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 2 του Υποέργου 10 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του... Διαβάστε Περισσότερα

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποέργου 10 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου 10... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5010951.

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποέργου 9 της... Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΜΠΕ) του 1^ου Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ_signed 2. ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ (CORINE LAND COVER)_signed 3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_signed 4. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ_signed SMPE_PPA_PIN Ανοικτή διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το Περιφερειακό Σχέδιο με τίτλο: “Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το περιφερειακό σχέδιο με τίτλο: “Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”. Το σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 5, 9 & 10 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5010951-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1, 7 & 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 378.064,52 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαβάστε Περισσότερα