Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας σταυλισμού

Για λεπτομέρειες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στα σχετικά με την εν λόγω άδεια αρχεία (.zip, ~ 2MB).

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Άδεια Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης της Κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012 – Βαλλιανάτου Σοφίας του Γερασίμου

Άδεια Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης (Συστέγαση) της κατηγορίας 3 του Ν. 4056/2012 – Κουμαριώτη Νικόλαου του Γερασίμου & Κουμαριώτη Γεράσιμου του Λάμπρου.

Τροποποίηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Κατηγορίας 3 – Τσουδή Παύλου του Αναστασίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1. ΚΑΙ 4.1.3 «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17α του Ν. 4056/2012(Α΄52)

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ Γ. του Ε.

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ Ν. του Δ.