Επιλογή Σελίδας

Στα πλαίσια της βελτίωσης του επιπέδου ετοιμότητας και δράσης  για την προστασία των ζώντων ζώων κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, συστήνεται οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να λάβουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης προκειμένου να προφυλάξουν το ζωικό τους κεφάλαιο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Να καταγράψουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας των οικείων υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος (όπου αφορά), του πυροσβεστικού σώματος, ιδιωτών κτηνιάτρων, αδειοδοτημένων σφαγείων και εταιρειών διαχείρισης νεκρών ζώων.
 • Να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων της εγκατάστασής τους καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από αυτή, από ξερά χόρτα και σκουπίδια και τη βελτίωση της παροχέτευσης των όμβριων υδάτων.
 • Να μεριμνήσουν για την επάρκεια σε νερό, τροφή και άλλες απαραίτητες προμήθειες, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ζώων σε περίπτωση αποκλεισμού της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5-7 ημερών ακόμα και χωρίς τη λήψη εξωτερικής βοήθειας.
 • Να προμηθευτούν με γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος ή/και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Να μεριμνήσουν να υπάρχει φορτισμένο κινητό τηλέφωνο στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση,
 • Να έχουν τακτική ενημέρωση για το δελτίο καιρού.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρώτα να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (πυροσβεστική κ.α.) και μετά να ακολουθούν οι υπόλοιπες ενέργειες.
 • Να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα στην περίπτωση σοβαρά άρρωστων ή τραυματισμένων ζώων:
 • Διαχωρισμός από τα άλλα ζώα
 • Παροχή πρώτων βοηθειών (περίδεση πληγής, σταμάτημα αιμορραγίας,

έλεγχος και βελτίωση του αερισμού κ.α.)

 • Εξέταση και θεραπεία από κτηνίατρο το συντομότερο δυνατό
 • Σε περίπτωση που απαιτείται, επικοινωνούν με τους κτηνιάτρους και τα σφαγεία για την εκτέλεση επιτόπου σφαγής έκτακτης ανάγκης, σε ζώα σοβαρά τραυματισμένα που δεν μπορούν να θεραπευθούν (Τήρηση κανόνων για την πρόληψη εξάπλωσης ασθενειών).
 • Να διαχωρίσουν τα νεκρά από τα ζωντανά ζώα και να τα συγκεντρώσουν σε ξεχωριστό χώρο της εκτροφής. Η υγειονομική ταφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.
 • Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης διάσωσης των ζώων, κατά τις περιπτώσεις διαχείρισης φυσικών καταστροφών με απελευθέρωση αυτών ή με μεταφορά τους σε προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης ζώων, δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.

Επισημαίνουμε ότι κάθε ενέργεια απομάκρυνσης των ζώων ή προσέγγισης των εκτροφών, πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές και πάντα υπό τις οδηγίες των αρμοδίων αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση στα τηλέφωνα 2645360752 και  2645360740.

{ εκ του ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ }