Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος: Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη

Αντιπρόεδρος: Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου

Τακτικά Μέλη:

1. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου

2. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου

3. Σουσσάνα Πεφάνη του Άγγελου

4. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου

5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου

2. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου

3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου

4. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

5. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου