Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΖΩΝΤΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2312006428 ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ LIDL ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2312006626 ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4*, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 157 ΚΛΙΝΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ‘’ESPERIDES RESORT’’ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΣΣΑ ΣΠΑΡΤΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΝΙΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΟΕ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2205777226, ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για επέκταση και συνεκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 121.302,84 m²» στη Δ.Ε. Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του φορέα «ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ CARETTA ISLAND 2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 148 ΚΛΙΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2307975223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενη Μονάδα Σπαστηροτριβείου, Παραγωγής ασφαλτομίγματος & συνοδά έργα αυτών, που βρίσκεται στη θέση «Σταυρός», Δ.Δ Ορθωνίων, του Δήμου Ελατίων, Π.Ε Ζακύνθου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Δ. Μόρφης – Β. Χαλβατζάρας ΑΕΒΕ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Άμεση εκτέλεση των εργασιών προστασίας από διάβρωση της ακτής στην παραλία πλησίον του οικισμού Αρίλλα, στην κοινότητα Αφιώνος της Δ.Ε Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6 Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη θέση «ΛΙΝΙΚΟ» Τ.Κ. Φτερνού, Δ.Ε Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα