Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ‘’PANORAMA MYTHOS’’ 5* 212 ΚΛΙΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2111675928, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «μονάδα αποθήκευσης υγρών καύσιμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρίας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ Α.Ε. που θα εγκατασταθεί στη θέση «Λαγκάδα» (εντός ΖΟΕ 5Β), Δ.Ε Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου Π.Ε Κεφαλληνίας» το οποίο επεκτείνεται με την προσθήκη λιμενικών εγκαταστάσεων για την προσέγγιση πλοίων τροφοδοσίας καυσίμων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 292 κλινών σε έκταση συνολικού εμβαδού 31.286,41 τ.μ. που βρίσκεται εντός ΖΟΕ στη θέση ”Τσουρούνα – Παλιοσταφίδα – Λαρδιγώ” , του Δήμου Αργοστολίου, της Π.Ε Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΑΞΤΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :<< ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ,ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΛΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ>>.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ για την τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση AEΠΟ, για την εγκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στην περιοχή «Βαθύ Κασσιώπης», Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κερκύρας» του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» σε γήπεδο εμβαδού 13.587,68 τ.μ. , με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ», εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ, Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλληνίας, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα