Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για επέκταση και συνεκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 121.302,84 m²» στη Δ.Ε. Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του φορέα «ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ CARETTA ISLAND 2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 148 ΚΛΙΝΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2307975223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενη Μονάδα Σπαστηροτριβείου, Παραγωγής ασφαλτομίγματος & συνοδά έργα αυτών, που βρίσκεται στη θέση «Σταυρός», Δ.Δ Ορθωνίων, του Δήμου Ελατίων, Π.Ε Ζακύνθου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Δ. Μόρφης – Β. Χαλβατζάρας ΑΕΒΕ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Άμεση εκτέλεση των εργασιών προστασίας από διάβρωση της ακτής στην παραλία πλησίον του οικισμού Αρίλλα, στην κοινότητα Αφιώνος της Δ.Ε Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6 Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη θέση «ΛΙΝΙΚΟ» Τ.Κ. Φτερνού, Δ.Ε Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη θέση «ΒΟΥΡΛΑΚΙ» » Τ.Κ. Κατούνας, Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας Grecotel Daphnila Bay Thalasso, δυναμικότητας 481 κλινών, κατηγορίας 4* σε γήπεδο εμβαδού 102.355,23 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Δαφνίλα, Κάτω Κορακιάνας, του Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας AQUILA ΗΟΤELS A.E και φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία GRECOTEL A.E»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 5* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ” ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 71 ΚΛΙΝΩΝ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 5* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘’ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’’ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 ΚΛΙΝΩΝ», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα