Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «Βελτίωση του οδικού άξονα Αργοστόλι – Πόρος», με φορέα υλοποίησης την «ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.)», του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Νέα πρωτότυπη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών Αναψυχής στον κόλπο Πετριτή – Καλυβιώτη – Αλυκές της Νότιας Κέρκυρας», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Νέος Δρόμος Φτερνό – Ρούδα», που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού της Λευκάδας, του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Π.Ε Λευκάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» , με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ», ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ, Δ.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ, του Δήμου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ‘’PANORAMA MYTHOS’’ 5* 212 ΚΛΙΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2111675928, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «μονάδα αποθήκευσης υγρών καύσιμων χωρητικότητας 2.499 τόνων, με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων, της εταιρίας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ Α.Ε. που θα εγκατασταθεί στη θέση «Λαγκάδα» (εντός ΖΟΕ 5Β), Δ.Ε Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου Π.Ε Κεφαλληνίας» το οποίο επεκτείνεται με την προσθήκη λιμενικών εγκαταστάσεων για την προσέγγιση πλοίων τροφοδοσίας καυσίμων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 292 κλινών σε έκταση συνολικού εμβαδού 31.286,41 τ.μ. που βρίσκεται εντός ΖΟΕ στη θέση ”Τσουρούνα – Παλιοσταφίδα – Λαρδιγώ” , του Δήμου Αργοστολίου, της Π.Ε Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΑΞΤΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :<< ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ,ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΛΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ>>.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα