Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη θέση «ΛΙΝΙΚΟ» Τ.Κ. Φτερνού, Δ.Ε Ελλομένου, Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη θέση «ΒΟΥΡΛΑΚΙ» » Τ.Κ. Κατούνας, Δήμου Λευκάδας, Π.Ε Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας Grecotel Daphnila Bay Thalasso, δυναμικότητας 481 κλινών, κατηγορίας 4* σε γήπεδο εμβαδού 102.355,23 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Δαφνίλα, Κάτω Κορακιάνας, του Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας AQUILA ΗΟΤELS A.E και φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία GRECOTEL A.E»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 5* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ” ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 71 ΚΛΙΝΩΝ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 5* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘’ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’’ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 ΚΛΙΝΩΝ», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών εγκαταστάσεων (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών) καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων εντός λατομικής περιοχής» στη θέση «Κακότραφος Σωκρακίου», Τ.Κ. Χωροεπισκόπων, Δ.Ε Αγίου Γεωργίου, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του φορέα «ΔΑΛΙΑΝΗΣ-ΠΑΛΛΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση λατομείου σχιστολιθικών πλακών και συνοδού έργου χώρου απόθεσης στείρων υλικών και έτοιμων προϊόντων στη θέση «ΡΕΓΓΙΝΑ», Τ.Κ. ΛΑΥΚΙΟΥ, Δ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δ. Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ, με φορέα υλοποίησης την Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 149242/29-05-2015 Κ.Υ.Α, που αφορά το ξενοδοχειακό κατάλυμα ‘’Corfu Gardens’’ δυναμικότητας 804 κλινών, κατάταξης 5*, στη θέση «Ύψος» Δήμου Κέρκυρας, λόγω α)αύξησης δυναμικότητας κατά 445 κλίνες (συνολική δυναμικότητα 1249 κλίνες), β)τροποποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και γ)προσθήκη πέντε (5) υφιστάμενων αδειοδοτημένων σημείων υδροληψίας, με φορέα εφεξής IKOS ODISIA A.E (λόγω συγχώνευσης της εταιρείας Corfu Gardens Α.Κ.ΤΕ.ΞΕ με την ΙΚΟΣ ODISIA A.E), για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα