Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» σε γήπεδο εμβαδού 13.587,68 τ.μ. , με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ», εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ, Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε Κεφαλληνίας, για γνωμοδότηση.

Δημοσιοποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων : Aποκατάσταση δρόμου Αγ.Νικήτα-Καλαμίτσι στην ΠΕ Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του φορέα “Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας”

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 92757/03.12.2001 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ LOUIS CORKYRA BEACH

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ THE KING JASON ZANTE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5* ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 197 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΒΙΓΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ ΑΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π 23891/11.3.11 ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AELOS BEACH RESORT ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΟΣ Δ.Ε ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία των έργων ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου “CASTELLO BIBELLI” (Mibelli), στην Δ.Κ.Κάτω Κορακιάνας, ΔΕ Φαιάκων, Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) της επένδυσης “CASTELLO BIBELLI (Mibelli)”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου /δραστηριότητας: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ “ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΚΚ”, που βρίσκεται στη θέση “ΦΑΝΗ-ΚΟΥΡΑΜΙΑ” , ΤΚ.Μαγαζιών, του Δ.Παξών, ΠΕ Κέρκυρας, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ‘ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ”.

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ-ΠΕΛΕΚΑ, ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης 80 στρεμμάτων λόγω μετατόπισης και αναδιάταξης με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας, στη θέση “Λιβάδι” Δ.Αργοστολίου, ΠΕ Κεφαλονιάς με φορέα τα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε”.