Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2307975223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ «Τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, που αφορά τη λειτουργία της δραστηριότητας ελαιουργείου (ελαιοτριβείου), με φορέα λειτουργίας τον Νικόλαο Κωνστάντη του Ιωάννη, ευρισκόμενου στον οικισμό “Βίστωνα” Τοπικής Κοινότητας Μακράδων, Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (κεντροβαρικές): Χ:130762.10 Υ:4401935.30».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ «Τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, που αφορά τη λειτουργία της δραστηριότητας ελαιουργείου (ελαιοτριβείου), με φορέα λειτουργίας τον Σπυρίδωνα Κωνστάντη του Χριστοδούλου, ευρισκόμενου στον οικισμό “Βίστωνα” Τοπικής Κοινότητας Μακράδων, Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (κεντροβαρικές): Χ:130814.30 Υ:4401989.80»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για διαρροή λυμάτων στο περιβάλλον από ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ στη ΝΙΚΙΆΝΑ Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΡΟΝΤΟΓΙΆΝΝΗ ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ, ιδιοκτήτη χώρου αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), που βρίσκεται στην περιοχή ΚΑΛΛΙΓΩΝΊΟΥ Δήμου Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ – ηχομέτρηση στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) του κ. Καββαδά Δημήτρη με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ”, στο ΓΈΝΙ ΒΛΥΧΟΎ Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Έκτακτος μερικός ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ σε ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ στην ΝΙΚΙΆΝΑ Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κατοικίες στη θέση ΔΟΥΒΙΤΣΆΤΑ, στην ΚΑΡΥΆ Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αφορά σε δραστηριότητα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σνακ-μπαρ, καφετέρια), εκμεταλλεύσεως της εταιρείας “MY HABIT COFFEE MORE IKE”, ευρισκόμενου σε ισόγειο οικοδομής, επί της οδού Λεωφόρος Αλεξάνδρας 44-46 εντός της πόλης της Κέρκυρας, Τοπικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, που αφορά τη λειτουργία της δραστηριότητας Πράσινου Σημείου οργανωμένου από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ευρισκόμενου στη θέση “Γυαλισκάρι”, Τοπικής Κοινότητας Κασσιώπης, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας ΚέρκυραςΠεριφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (κεντροβαρικές): Χ:149409.90 Υ:4412356.92

ΕΚΘΕΣΗ Διαβάστε Περισσότερα