Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

Διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου κατόπιν του υπ. αριθμ πρωτ. 1144/25-10-2022 εγγράφου του Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Ζακύνθου

Διαβιβαστικό έκθεσης αυτοψίας ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε Ζακύνθου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ K.E.Π.ΠΕ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου έκτακτου ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ στον υδάτινο αποδέκτη «Δημοσάρι», στην θέση ΡΑΧΗ, του Δήμου Λευκάδας.

Έκθεση Ελέγχου Φωτογραφικό Υλικό   Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ σε υδάτινο αποδέκτη και στο αποχετευτικό σύστημα τουριστικών καταλυμάτων στην ΝΙΚΙΑΝΑ Λευκάδας

Οριστική Έκθεση Ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Νέος Δρόμος Φτερνό – Ρούδα», που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού της Λευκάδας, του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Π.Ε Λευκάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» , με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ», ΤΚ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ, Δ.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ, του Δήμου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεσης αυτοψίας ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε Ζακύνθου σχετικά με: «Μεγάλο όγκο από σκουπίδια, σίδερα, μπουκάλια πλαστικά και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα σε οικόπεδο στον Άγιο Κήρυκα Ζακύνθου πλησίον Γηπέδου»

Διαβιβαστικό έκθεσης αυτοψίας ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε Ζακύνθου σχετικά με: «Μεγάλο όγκο από σκουπίδια, σίδερα, μπουκάλια πλαστικά και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα σε οικόπεδο στον Άγιο Κήρυκα Ζακύνθου πλησίον Γηπέδου» ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ εκθεση... Διαβάστε Περισσότερα

“Έκθεση Αυτοψίας – Οριστική Έκθεση Ελέγχου κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε δημόσιους χώρους στην περιοχή του «Εμπορικού Κέντρου Κέρκυρας» βόρεια της δημοτικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων”.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ‘’PANORAMA MYTHOS’’ 5* 212 ΚΛΙΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ ΧΛΩΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2111675928, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα