Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ του κ. ΤΌΛΙΑ ΘΕΌΔΩΡΟΥ, για το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο), που βρίσκεται στο τουριστικό κατάλυμα των κ. Τόλια Θεόδωρου και Χείλαρη Ηλία με διακριτικό τίτλο “NIKIANA BEACH CLUB”, στην ΝΙΚΙΆΝΑ Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση Αυτοψίας, η οποία επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κατόπιν έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε γήπεδο-οικόπεδο, ιδιοκτησίας Στραβοράβδη Βασιλείου του Σπυρίδωνος και Στραβοράβδη Δημητρίου-Γερασίμου του Σπυρίδωνος, ευρισκόμενου στην περιοχή Κοντοκαλίου (πλησίον της εισόδου της Μαρίνας Γουβιών), Τοπικής Κοινότητας Κερκυραίων, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 21-03-2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών εντός του γηπέδου του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ-ΚΑ) Λευκάδας και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, στην περιοχή ¨ΑΛΥΚΈΣ¨Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την πιθανή υποβάθμιση- ρύπανση του υπεδάφους, σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου από φρεάτιο όμβριων υδάτων επί της οδού Φιλικών, πόλης Ζακύνθου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Έκθεση Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ για τον ΔΗΜΟ Λευκάδας σχετικά με επιχωματώσεις σε χώρο παλαιού ΛΑΤΟΜΕΊΟΥ στον ΒΟΥΡΝΙΚΆ Δήμου Λευκάδας

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΝΙΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΟΕ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 2205777226, ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΈΚΘΕΣΗ Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο μικρών ξύλινων κατασκευών (ΠΑΡΑΠΉΓΜΑΤΑ) στην περιοχή ΑΛΥΚΈΣ Λευκάδας Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο ελαιοτριβείο του Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Παντοκράτορα στον Παντοκράτορα Ζακύνθου

ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με: «Παράνομη καύση οικιακών αποβλήτων εντός οικοπέδου οικίας» από κάτοικο στης Δ.Κ. Καλλιπάδου της Δ.Ε Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου».

Εκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα