Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ στην ΝΚΙΆΝΑ Δήμου Λευκάδας στην ιδιοκτησία ΠΈΤΡΟΥ ΔΟΥΒΊΤΣΑ του Ζώη

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ψηφιακής υποδομής στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας

Ο επί του θέματος διαγωνισμός αφορά στην ανάγκη υλοποίησης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συμφωνία με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του έργου: «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks του Προγράμματος Interreg Cross –... Διαβάστε Περισσότερα

Υποβολή ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ των ΧΕΊΛΑΡΗ ΗΛΊΑ, ΣΟΎΝΔΙΑ ΜΑΎΡΑ, ΤΌΛΙΑ ΘΕΌΔΩΡΟ σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα των τουριστικών καταλυμάτων τους

Μπορείτε να κατεβάσετε: Το Διαβιβαστικό Την Δήλωση Συμμόρφωσης Φωτογραφικό Υλικό   Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση λατομείου σχιστολιθικών πλακών και συνοδού έργου χώρου απόθεσης στείρων υλικών και έτοιμων προϊόντων στη θέση «ΡΕΓΓΙΝΑ», Τ.Κ. ΛΑΥΚΙΟΥ, Δ.Ε ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δ. Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ, με φορέα υλοποίησης την Σ. Ξεπαπαδέας και ΣΙΑ ΕΕ»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ «Τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, επιθεώρησης που αφορά τη λειτουργία της δραστηριότητας “Χώρος Χώρος (υπαίθριος) συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων, προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)”, με φορέα λειτουργίας τον Νικολούζο Ευάγγελο Θεόδωρο του Σωσίπατρου, που βρίσκεται στην στη Τοπική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας, Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Νήσων, με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (κεντροβαρικές): Χ:140842 Υ:4403134 4403134»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου που επέχει ΘΈΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών, του ΣΟΛΔΆΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΊΩΝΑ στην περιοχή ΚΑΛΛΙΓΩΝΊΟΥ Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Φωτογραφικό Υλικό Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 149242/29-05-2015 Κ.Υ.Α, που αφορά το ξενοδοχειακό κατάλυμα ‘’Corfu Gardens’’ δυναμικότητας 804 κλινών, κατάταξης 5*, στη θέση «Ύψος» Δήμου Κέρκυρας, λόγω α)αύξησης δυναμικότητας κατά 445 κλίνες (συνολική δυναμικότητα 1249 κλίνες), β)τροποποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και γ)προσθήκη πέντε (5) υφιστάμενων αδειοδοτημένων σημείων υδροληψίας, με φορέα εφεξής IKOS ODISIA A.E (λόγω συγχώνευσης της εταιρείας Corfu Gardens Α.Κ.ΤΕ.ΞΕ με την ΙΚΟΣ ODISIA A.E), για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ «Τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, που αφορά τη λειτουργία της δραστηριότητας “Χώρος (υπαίθριος) συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων και προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)”, με φορέα λειτουργίας τον Χρήστο Παπαδημητρίου του Αχιλλέα, που βρίσκεται στη περιοχή “Λιβάδι Ρόπα”, Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (κεντροβαρικές): Χ: 140106 Υ: 4393721»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Διαβάστε Περισσότερα